Utställningar
2023.06.09 2023.08.27

Jag
före-
ställer
mig ett
hem  

Entré Fri entré
Datum 9 jun 2023 – 27 aug 2023
Plats Göteborgs Konsthall
Jag föreställer mig ett hem: Göteborgs Konsthall 100 år Daniel EKTA Götesson, 2023

Jag föreställer mig ett hem – Göteborgs Konsthall 100 år var en vildvuxen grupputställning som uppmärksammade konsthallens hundraårsjubileum genom att lyfta fram ett brett urval av i Göteborg verksamma konstnärer.

– Det är häftigt att tänka på att konsthallen har varit en plats för upptäckt, förundran och inspiration genom ett helt sekel. För att uppmärksamma vårt jubileum vill vi sätta fokus på det rika och mångsidiga konstliv som Göteborg har idag. Konsten utgör en viktig del av stadens identitet och själ. Vi vill också fira en framtid som sträcker sig bortom dessa väggar där vår konsthall fortsätter verka för inspiration och förnyelse, Ann-Sofi Roxhage, chef för Göteborgs Konsthall.

Utställningen var lika mycket en hyllning till den lokala konstscenen som spegling av vår stad i all dess nyansrikedom. Den lånade sin titel från en rad ur den Göteborgsbaserade poeten Rasha Alqasims dikt Jag matar kriget med dem jag älskar. Genom att foga samman staden som hemvist för de medverkande konstnärerna med Alqasims tankar kring vad som utgör ett hem, framträdde hemmet som samhällskropp, som tegelsten, trygghet och samhörighet. Men också som sårighet, våld och förlust.

Hemmet är platsen vi föds på, lämnar och dit vi vandrar. En plats för ideologiska strider, som skapar och härbärgerar levnadsöden, minnen och berättelser. En plats som villkorar men också möjliggör förhandling. En plats som kommer till liv genom dem som lever och dör i den. Som sluter oss inom sina väggar, omfamnar vissa men stöter bort andra.

En plats i ständig förvandling

Med olika konstnärliga uttryck, tematiska ingångar, material och metoder framstår staden som en plats i ständig förvandling, mångbottnad och svårfångad. På samma gång en levande organism, som de strukturer vi är med och skapar eller monterar ner. Olika slags ’vi’ som blir till genom både samstämmighet och konflikt. I utställningen samsades nya och äldre verk inom bland annat fotografi, måleri, installation, video, performance, keramik och textil, som tillsammans gav en motstridig och mångfacetterad bild av samtiden.

En stad full av konst

Trots utställningens mångfald visas endast ett axplock av stadens olika konstnärer och kulturarbetare. Göteborg som stad kan inte existera på egen hand, utan bärs upp av flera individuella såväl som kollektiva ansträngningar. Med utställningen vill vi belysa det ständiga arbetet med att fortsätta föreställa oss vad vårt hem kan vara.

Festival

Jag föreställer mig ett hem inleddes med 100-årsfestivalen som pågick i tre dagar med ett program fyllt av konst, musik, poesi och skapande.

Utställningens konstnärer

Medverkande konstnärer: Meira Ahmemulic, Kasra Seyed Alikhani, Fredrika Anderson, Hanna Antonsson, Zehra Ay, Amanda Björk, Trinidad Carrillo, Malinn Daengtakote Petersén, Jacqueline Forzelius, Mathilda Frykberg, Rakel Bergman Fröberg, Tekla Bergman Fröberg, Daniel Götesson EKTA, Sian Hedberg, Fanny Hellgren, Margarita Iribarren, Ismaila Jallow, Eva Linder, Luna Lopez, Eric Magassa, Olof Marsja, José Luis Martinat, Lennart Navarrete, Enver Ramirez, Roger Risberg, Linda Tedsdotter, Fredrik Åkum.

Curatorer

Jag föreställer mig ett hem – Göteborgs Konsthall 100 år: Dorna Aslanzadeh, Stina Edblom, Liv Stoltz och Daniel Ricardo Terres.

Drömmarnas monument

Utställningen intog också Götaplatsen med Drömmarnas monument – ett allkonstverk, en social skulptur och en tre månader manifestation för det fria kulturlivet i Göteborg. Verket gav uttryck för den konstnärsdrivna och gemensamma kraft som präglar stadens själ. Det tillfälliga och kollektiva bygget förvandlades under utställningsperioden till en mötesplats för skapande och för samtal om dagens kulturpolitik, gentrifiering och konstens villkor i staden.

Läs mer om Drömmarnas monument.

Drömmarnas monuments konstnärer

Stefan Karlsson, Sebastian Rudolph Jensen, Emelié Sterner, Alice Deimante Neimantaite, Carl Norén, SPEAKERBREATHER (Adam Ward and Louise Hornberg), Avgvsx, Lina Ekdahl, Martin Fridén och Gift Kultur, Elisabet Landin, Ossian Melin och Emma Khanafer, Karin Likben och Ina Lidman, Björn Perborg, M.ontr.eu/x, Grunden Media, Conjectum, Anders Lindberg / Green Woodwork, Bubblan, Göteborgs Stadsbibliotek, Infra Artist Collective, Drömmarnas Kaj & Kultur.

Tal av curator Dorna Aslanzadeh

”För att kunna hylla Göteborgs Konsthall om ytterliga ett hundra år, och för att kunna fira stadens framtida samtidskonstscen, men främst för allt och alla vi värnar om, i en tid som på riktigt börjar kännas skrämmande måste vi på allvar börja föreställa oss andra slags hem. Vi måste agera som om det vore möjligt att bygga dessa. Och vi måste göra det varje dag”.

Lyssna eller läs mer

Workshop: Vem bor här?

Under utställningen kunde besökare skapa egna fantasifigurer och hus med inspiration från konstverken i utställningen!

Skattjakt

Under utställningen kunde barn gå på skattjakt och leta efter detaljer i konstverken.