Utställningar
2023.06.09 2023.08.27

Jag föreställer mig ett hem  

Entré Fri entré
Datum 9 jun 2023 – 27 aug 2023
Plats Göteborgs Konsthall

Jag föreställer mig ett hem – Göteborgs Konsthall 100 år är en vildvuxen grupputställning som uppvaktar konsthallen genom att bjuda in konstnärer verksamma i Göteborg. Urvalet är endast ett axplock av alla stadens konstnärer som varje dag skänker liv och mening till vår konstscen. 

Utställningen lånar en rad till sin titel ur/från en dikt av Rasha Alqasims ”Jag matar kriget med dem jag älskar” och utforskar de motsättningar som ryms i föreställningarna om ett hem. Vilket hem vi kommer ifrån, vilket hem vi har och vilket hem vi närmar oss.

Mer information om utställningen och medverkande konstnärer kommer snart.