Konstnärer

Trinidad Carrillo

Verksam Göteborg, Sverige
Trinidad Carrillo Braiding / Flätning, 1997—ongoing  Video, 18:00 min, installation med musik: Einar Baldursson. Courtesy: Konstnären och Einar Baldursson

Efter att Trinidad Carrillo återvänt till sin barndoms Peru efter många år i Sverige blev fotograferandet till en lek med berättelser om saknad och sökandet efter en existentiell hemvist. Genom att använda sig av ett drömspråk med en grund i verkliga upplevelser skapar Carrillo en värld av magiska historier.  Processen kan liknas med en handske som sätts på, tas av, vänds ut och in och tas på igen.

Språket som odlas i hennes verk följer det undermedvetnas oväntade associationskedja. Bildspelet består av ett stort antal fotografier som sammanflätar tider, platser och människor till en gränsöverskridande tillhörighet. Bildspelet ackompanjeras av musikern Einar Baldursson vars musik ger ytterligare en dimension till bilderna.

Trinidad Carrillo (f. 1975) lever och verkar i Göteborg. Carrillo som föddes i Peru har arbetat med fotografi som uttrycksform sedan 1998. Hon har haft separatutställningar på bland annat Sundsvalls museum, Världskulturmuseet, Husby Konsthall och Nässjös Konsthall. Carrillo har också deltagit i utställningar i Washington, Reykjavik, Bogota, Berlin och Seol och hon finns representerade i flera kommuner samt på Göteborgs Konstmuseum, Washington D.C, Art Museum of the Americas och Statens Konstråd. 2018 erhöll Trinidad Carillo Swedish Photography Award från Sandeng. 

Utställning