Projekt och samarbeten

Här hittar du konsthallens olika projekt och samarbeten.

Drömmarnas monument

Drömmarnas Monument är ett 264 kvm stort allkonstverk som bygger på kollektivt skapande och intresserar sig för konstens värde och plats i staden. Det självorganiserade konstverket är lika mycket en skulptur som det är ett manifest. Med Drömmarnas Monument vill konstnärerna Sebastian Rudolph Jensen och Stefan Karlsson med flera göra motstånd mot det ordnade och rationella. Konstverket är en del i Göteborgs Konsthalls sommarutställning Jag föreställer mig ett hem – Göteborgs Konsthall 100 år och utvecklas löpande genom att veckovis bjuda in konstnärer och konstnärliga organisationer som verkar på plats.

Läs mer

LÖVGÄRDESSKOLAN

Sedan 2017 arbetar Göteborgs Konsthall med ett större långsiktigt konstpedagogiskt projekt, både på skoltid och fritid, i samarbete med Lövgärdesskolan, fritidsgårdar, familjecentraler och andra organisationer runt Lövgärdestorget i Lövgärdet, Norra Angered.

Läs mer

Ungt Forum

Under perioden november 2022 – juni 2023 kommer 10 personer mellan 16–21 år att ingå i Göteborgs Konsthalls grupp Ungt Forum. Tillsammans skapar gruppen aktiviteter och events på Göteborgs Konsthall. Filmvisningar, podcasts, möten med konstnärer, musikkonserter, performance, graffiti och mycket mer!

Läs mer

skälens tunga

Urban Konst har startat en skrivkurs om konst och kritik, och kursen består av personer i åldrarna 20-30 år som är intresserade av att skapa en gemenskap för samtal och skrivande om konst. 

Läs mer

MEETING POINT

Under Meeting Point får konstnärer som bor och verkar i Västra Götalandsregionen tillfälle att under korta individuella möten presentera sin konstnärliga praktik för en grupp nationella och internationella curatorer. Dessa får i sin tur chansen att upptäcka nya konstnärskap i syfte att knyta kontakter för möjliga framtida samarbeten och utställningar.

Läs mer