Projekt och samarbeten

Här hittar du konsthallens olika projekt och samarbeten.

HDK-Valand

Samarbetet med HDK-Valand går tillbaka till 1925 då de första avgångsstudenterna vid dåvarande Valands Konsthögskola ställde ut på konsthallen. Sedan dess har, med vissa avbrott, studenterna i fri konst haft sina avgångsutställningar på Göteborgs Konsthall.

Med anledning av konsthallens flytt tar samarbetet en annan form 2024.

HDK-Valand

Vi syr framtiden!

Vi syr framtiden! var ett pedagogiskt projekt i utställningen Jag har en dröm/Suno mangie dzialas med den polsk-romska konstnären Małgorzata Mirga-Tas.

I utställningen bjöds publiken in att skapa färgstarka textila kollage på nära och kära eller kvinnliga förebilder med samma konstnärliga metod som Małgorzata Mirga-Tas. 

Vi syr framtiden!

Ungt Forum

Under åren 2022-2023 arbetade Göteborgs Konsthall med Ungt Forum, en arrangörsgrupp knuten till verksamheten som utgjordes av 11 personer mellan 16-21 år. Deltagarna hade regelbundna träffar där de diskuterade hur Göteborgs Konsthall i högre grad kan bli en plats för, med och av unga i staden.

Ungt Forum

skälens tunga

Skälens tunga var en skrivkurs om konstens förhållande till det personliga och politiska, som utgick från deltagarnas eget engagemang för skrivande. Ägde rum under 2023.

Skälens tunga

Urban Konst

Göteborgs Konsthall har ett uppdrag att arbeta med den urbana konsten i staden. Genom publika program och konstnärliga projekt har Urban Konst undersökt konstens relation till frågor som handlar om segregation, makt och globalisering.

Urban Konst

LÖVGÄRDES­SKOLAN

Sedan 2017 arbetar Göteborgs Konsthall med ett större långsiktigt konstpedagogiskt projekt, både på skoltid och fritid, i samarbete med Lövgärdesskolan, fritidsgårdar, familjecentraler och andra organisationer runt Lövgärdestorget i Lövgärdet, Norra Angered.

Lövgärdesskolan

MEETING POINT

Under Meeting Point fick konstnärer i Västra Götalandsregionen tillfälle att under korta individuella möten presentera sin konstnärliga praktik för en grupp nationella och internationella curatorer. Dessa fick i sin tur chansen att upptäcka nya konstnärskap i syfte att knyta kontakter för möjliga framtida samarbeten och utställningar.

Meeting Point