Projekt och samarbeten

Här hittar du konsthallens olika projekt och samarbeten.

Drömmarnas monument

Drömmarnas Monument är ett 264 kvm stort allkonstverk som bygger på kollektivt skapande och intresserar sig för konstens värde och plats i staden. Det självorganiserade konstverket är lika mycket en skulptur som det är ett manifest. Med Drömmarnas Monument vill konstnärerna Sebastian Rudolph Jensen och Stefan Karlsson med flera göra motstånd mot det ordnade och rationella. Konstverket är en del i Göteborgs Konsthalls sommarutställning Jag föreställer mig ett hem – Göteborgs Konsthall 100 år och utvecklas löpande genom att veckovis bjuda in konstnärer och konstnärliga organisationer som verkar på plats.

Läs mer

Ungt Forum

Ungt Forum är en arbetsgrupp knuten till Göteborgs Konsthall som utgörs av 11 personer mellan 16-21 år. Under 2022-2023 har deltagarna haft regelbundna träffar där de frågat sig hur Göteborgs Konsthall i högre grad kan bli en plats för, med och av unga i staden. Med utgångspunkt i detta har de sedan programlagt spännande aktivitetsdagar som genomförs våren 2023.

Läs mer

skälens tunga

Skälens tunga var en skrivkurs om konstens förhållande till det personliga och politiska, som utgick från deltagarnas eget engagemang för skrivande. Ägde rum under 2023.

Läs mer

Urban Konst

Göteborgs Konsthall har ett uppdrag att arbeta med den urbana konsten i staden. Genom publika program och konstnärliga projekt har Urban Konst undersökt konstens relation till frågor som handlar om segregation, makt och inkludering.

Läs mer

LÖVGÄRDESSKOLAN

Sedan 2017 arbetar Göteborgs Konsthall med ett större långsiktigt konstpedagogiskt projekt, både på skoltid och fritid, i samarbete med Lövgärdesskolan, fritidsgårdar, familjecentraler och andra organisationer runt Lövgärdestorget i Lövgärdet, Norra Angered.

Läs mer

MEETING POINT

Under Meeting Point fick konstnärer i Västra Götalandsregionen tillfälle att under korta individuella möten presentera sin konstnärliga praktik för en grupp nationella och internationella curatorer. Dessa fick i sin tur chansen att upptäcka nya konstnärskap i syfte att knyta kontakter för möjliga framtida samarbeten och utställningar.

Läs mer