om
skälens
tunga

Skälens tunga är en plats för gemenskap, samtal och skrivande om konst.   

Skälens tunga handlar om konstens förhållande till det personliga och politiska, och utgår från deltagarnas eget engagemang för skrivande. Kursen är ett sammanhang för att utveckla det egna uttrycket och experimentera över olika genrer. Ambitionen för kursen är att bidra till att fler röster och skrivformer kan prägla samtalet om konst idag. 

Kursen består av återkommande redaktionell handledning och skrivworkshops med särskilt inbjudna gäster. Parallellt besöker gruppen konstutställningar, tidskriftsredaktioner och andra platser för konst, och kan själva vara med och forma programmet. Under tiden arbetar deltagarna gemensamt med en publikation i samarbete mellan Göteborgs Konsthall och konsttidskriften Paletten under 2023.

Skälens tungas handledare och redaktör är författaren och konstnären Merima Dizdarević. Skrivgruppen gästas även av bland andra Macarena Dusant (konstkritiker och tidigare redaktör för Kultwatch), Fredrik Svensk (konstkritiker i Aftonbladet och Artforum, chefredaktör för Paletten), Ann Ighe (skribent och chefredaktör för Ord&Bild), och konstnären Geraldine Juárez.

UPPLÄGG

Skälens tunga är helt kostnadsfri och består av max 12 deltagare. Gruppen träffas 2-3 gånger i månaden mellan februari och juni 2023. Träffarna äger rum främst på onsdagar på kvällen och lördagar på eftermiddagen. Deltagare ska kunna medverka vid minst 2 träffar i månaden. Det krävs inga särskilda förkunskaper om konst eller kritik.

OM OSS

Merima Dizdarević är född 1983 i Jugoslavien (Bosníen Hercegovina) och bor idag i Malmö. Hon är verksam konstnär, skribent, musiker, skådespelare som i sitt uttryck bland annat intresserar sig för ett problematiserande av estetiska och sociala hierarkier, och ofta ägnar sig åt konstnärliga samarbeten. Merima har en masterexamen i litterär gestaltning från HDK-Valand och är aktuell med diktboken långt från ögat långt från hjärtat på Albert Bonnier Förlag.

Urban konst vid Göteborgs Konsthall undersöker konstens relation till en globaliserad och segregerad urbanitet genom att främja och producera konst i offentligheten bortom det traditionella konstrummet.

Skälens tunga samarbetar med tidskrifterna Ord&Bild och Paletten Art Journal, masterprogrammet Kritiska studier vid Göteborgs universitet, Hasselblad Center, Göteborgs konstmuseum, Scenkonstguiden, Skogen och The Longest Night.