Konsthallen
Flyttar

Göteborgs Konsthall ska flytta från sitt nuvarande läge vid Götaplatsen för att ge Göteborg en mer tillgänglig mötesplats för samtida konst.

Varför ska konsthallen flytta?

Kulturnämnden har fattat ett beslut om att konsthallen ska flytta in i en befintlig lokal i Slakthuset i Gamlestaden. Bakgrunden är att konsthallen under lång tid haft behov av lokaler som är bättre anpassade att visa samtidskonst och som uppfyller krav på tillgängligheten och på personalens arbetsmiljö. En flytt till Slakthuset innebär också en stor potential att utveckla verksamheten och möjliggör större ytor för såväl utställningar, pedagogik och program samt möjligheten att hålla öppet året runt.

Varför Gamlestaden?

Slakthuset i Gamlestaden är ett dynamiskt område med flera kreativa verksamheter. Området befinner sig i ett spännande utvecklingsskede och är en plats som medför nya möjligheter för konsthallens verksamhet. En omlokalisering hit innebär också att en av stadens konstinstitutioner flyttar utanför stadskärnan. Konst behöver finnas på flera platser och flytten blir en aktiv åtgärd i att konst och kultur följer stadens utveckling och i det möter stadens invånare.

Vad händer nu?

Göteborgs Konsthall kommer att vara kvar vid Götaplatsen fram till 2025. Samtidigt pågår planeringen för verksamheten under stängning och nyöppning. Medan arbetet med flytten pågår kommer konsthallen att stå utan lokal en tid. Däremot kommer konsthallen att driva projekt och genomföra aktiviteter i olika former, och samarbeten med aktörer i det nya närområdet, skolor och konstnärer kommer att fördjupas och utvecklas.

När öppnar konsthallen i slakthuset?

Konsthallen håller öppet i nuvarande lokaler på Götaplatsen under hela 2024 utan förändringar för publiken. Enligt den preliminära tidsplanen flyttar konsthallen ut under 2025 och planerar att öppna igen i Slakthuset under 2026. Att fastställa ett öppningsdatum i de nya lokalerna är en fråga för Kulturnämnden och tillkännages längre fram.

Vad händer med lokalen på Götaplatsen?

Lokalen kommer att sägas upp. Vad som händer därefter är en fråga för fastighetsägaren, Higab.

Sidan uppdaterades senast 2024-01-24.