Dina
person­uppgifter

Foto: Peo Olsson.

TRYGG OCH SÄKER HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, DSF eller annan lag. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur och varför vi samlar in information.

Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i hela EU. Göteborgs Konsthall är en del av Göteborgs Stads kulturförvaltning och vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens lagkrav.

Göteborgs Konsthall använder analysprogram för att utveckla webbplatsen. Personuppgifter som IP-adresser är anonymiserade och delas inte vidare till tredjepartsleverantörer.

Du kan läsa mer om hanteringen av dina personuppgifter och dina rättigheter på kulturförvaltningens sida om personuppgifter, samt mer övergripande på Göteborgs Stads sida om personuppgifter.

Om du har synpunkter på kulturförvaltningens hantering av personuppgifter kontaktar du vårt dataskyddsombud: Maila till dso@intraservice.goteborg.se

För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du kulturförvaltningen: Maila till kultur@kultur.goteborg.se
Telefon till Göteborgs Stads växel: 031-365 00 00