Konsthallen

Dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, DSF eller annan lag. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur och varför vi samlar in information.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan identifieras på bilden.

Vad samlar vi in?

Det finns två tillfällen då konsthallen samlar in uppgifter, när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev (namn och epostadress) och när du anmäler dig till en workshop eller ett sommarlovsläger (då kan det röra sig om tex: namn, ålder, postnummer, epostadress, telefonnummer). Vi samlar inte in fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Varför samlar vi in information?

Vi samlar in personuppgifter för att kunna administrera tex en anmälan till en workshop, för att vi ska kunna skicka information om workshopen. När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev behöver vi din epostadress för att kunna skicka nyhetsbreven till dig.

Hur samlar vi in information?

Vi samlar endast in de uppgifter du själv uppgett till oss, exempelvis i samband med anmälan, eller vid prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Hur använder vi informationen?

Vi använder personuppgifterna för at kunna uppfylla våra åtaganden mot dig i samband med anmälan. Har du godkänt att ta emot nyhetsbrev från oss använder vi din e-postadress för information och marknadsföring av vår verksamhet.

Vilka delar vi information med?

I några fall delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Det gäller leverantören av vårt nyhetsbrev Paloma. Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). I övrigt delar vi aldrig dina personuppgifter med någon annan.

Ytterligare information

Mer ingående information om vad som gäller kring hantering av personuppgifter hittar du på Göteborgs Stads hemsida: http://goteborg.se/dinapersonuppgifter

Om du har synpunkter på kulturförvaltningens hantering av personuppgifter kontaktar du dataskyddsombud:

Johan Bergström
E-post: Maila till dso@intraservice.goteborg.se

För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du kulturförvaltningen:
E-post: Maila till kultur@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00