urban
konst

Urban Konst är en verksamhet inom Göteborgs Konsthall, som arbetar rådgivande och producerande för att främja den urbana konsten i staden.

Verksamheten har en konsultativ roll i staden samt genomför publika program och konstnärliga produktioner i syfte att fördjupa och driva den urbana konstens utveckling. Målet är att skapa en dynamisk konststad som fler kan påverka.

Begreppet urban konst används ofta synonymt med graffiti och gatukonst, men för verksamheten Urban Konst är inte det specifika konstuttrycket det centrala – utan viljan att genom konstnärliga interventioner kommentera och förändra platser eller situationer i staden.

Urban Konst startades 2015 för att förändra stadens nolltolerans mot klotter och graffiti, och istället lyfta de kulturella och konstnärliga värdena i uttrycket. Sedan 2017 är verksamheten en del av Göteborgs Konsthall.

Ansökan till Skälens tunga stängd

Den 15/1 stängde ansökningsperioden för Skälens tunga. Vi tackar för era ansökningar. Nu startar en urvalsprocess och vi kontaktar samtliga när processen är klar.

Vad är skälens tunga?

Skälens tunga är en skrivkurs som berör konstens förhållande till det personliga och politiska, och utgår från deltagarnas eget engagemang för skrivande. Kursen är ett sammanhang för att utveckla det egna uttrycket och experimentera över olika genrer. Ambitionen för kursen är att bidra till att fler röster och skrivformer kan prägla samtalet om konst idag. 

projekt och samarbeten

Urban Konst har och har haft flera kreativa projekt och unika samarbeten.

Läs mer

Publika program

Urban Konst arbetar med publika program i olika format. Med performance, film, poesi, diskussion, stadsvandring och konstnärspresentationer undersöks urbaniteten genom konsten och konsten genom urbaniteten.

Läs mer