urban
konst

Urban Konst på Göteborgs Konsthall arbetar med att producera och främja konst i offentligheten och bortom utställningsrummet.   

Urban Konst inriktar sig på arbetssätt och metoder som förhåller sig till specifika situationer, platser och diskussioner i staden. Med publika program och konstnärliga projekt undersöks konstens relation till en segregerad stad.

Verksamheten tillkom som ett politiskt uppdrag 2015 för att införliva ett konst- och kulturperspektiv i stadens arbete med den urbana konsten, efter mer än ett decennium präglat av nolltoleransen mot graffiti och gatukonst.

Rådgivning

Urban Konst erbjuder rådgivning om frågor relaterade till konstnärliga projekt i offentliga rum, som till exempel arbetsmetoder, stödformer och projektutformning. Det rådgivande arbetet grundar sig på erfarenheter och kunskap som hämtas genom verksamhetens olika projekt och publika program.

Kontakt: daniel.terres@kultur.goteborg.se

Se även Göteborgs Stads kulturstöd:

om Kulturstödet

Sök bidrag genom kulturrådet:

Om kulturrådet

Skälens tunga

En skrivkurs om konst och kritik, och kursen består av personer i åldrarna 20-30 år som är intresserade av att skapa en gemenskap för samtal och skrivande om konst.

Läs mer

projekt

Urban Konst arbetar i projektform tillsammans med andra. Det har resulterat i flera utställningar, offentliga konstverk och publikationer.

Läs mer

Publika program

Urban Konst arbetar med publika program i olika format. Med performance, film, poesi, diskussion, stadsvandring och konstnärspresentationer undersöks urbaniteten genom konsten och konsten genom urbaniteten.

Läs mer