urban
konst

Urban Konst är en verksamhet inom Göteborgs Konsthall, som arbetar rådgivande och producerande för att främja den urbana konsten i staden.

Verksamheten har en konsultativ roll i staden samt genomför publika program och konstnärliga produktioner i syfte att fördjupa och driva den urbana konstens utveckling. Målet är att skapa en dynamisk konststad som fler kan påverka.

Begreppet urban konst används ofta synonymt med graffiti och gatukonst, men för verksamheten Urban Konst är inte det specifika konstuttrycket det centrala – utan viljan att genom konstnärliga interventioner kommentera och förändra platser eller situationer i staden.

Urban Konst startades 2015 för att förändra stadens nolltolerans mot klotter och graffiti, och istället lyfta de kulturella och konstnärliga värdena i uttrycket. Sedan 2017 är verksamheten en del av Göteborgs Konsthall.

Konst på det urbana takland­skapet

Tillsammans med Folkstaden är vi inom ramen för ECRN Residensprogram värdar för två konstnärsresidens på Frölunda Kulturhus i sydvästra Göteborg. Under 2022 ska Kulturhuset inviga sin takterrass – ett nytt vidgat offentligt landskap. Residenskonstnärerna Franco Fasoli och Wes Mapes ska producera två tillfälliga verk utifrån platsens specifika villkor.

läs mer

för en samtida Konstkritik

Den etablerade konstkritiken har på senare år kritiserats för att slå vakt om en konventionell konstsyn som inte hänger med i tiden. I en poddserie undersöker därför Urban Konst hur kritik kan skapas utifrån olika sätt att producera och betrakta konst.

lyssna här

raumdeuter radio

I samarbete med Urban Konst lanserade curatorn Joe Rowley Raumdeuter Radio i Göteborg, en serie semipermanenta och platsspecifika ljudkonstverk som kopplas samman med olika sträckor i kollektivtrafiken

Läs mer här

stads­vandringar

Urban Konsts stadsvandringar tittar på olika stadsrum i förhållande till viktiga datum i historien. Syftet är att öppna för alternativa läsningar av staden och dess minnespolitik.

stadsvandringar

Konst­projekt

Under hösten 2019 arbetade konstnären Gabo Camnitzer och högstadieelever på Lövgärdesskolan i Angered med konstprojektet En enkel men underbar anordning…

konstprojekt

saturnus­projektet

Sedan den anrika graffitiväggen Bergsjöfamet, på baksidan av ett parkeringshus, kunde räddas undan rivning har Urban Konst tillsammans med andra anordnat projekt på platsen.

saturnusprojektet

en förort i färg

I samarbete med den webbaserade kulturtidskriften Kultwatch publicerade Urban Konst en serie texter och verk av konstnärer och poeter, som på olika sätt arbetar med och i förorten.

Läs mer

Hösten 2018 – våren 2020

Makten. staden. konsten

Makten. Staden. Konsten. är en programserie som undersöker konstens förhållande till den segregerade staden med syftet att undersöka konstens roll i hur staden delas upp och organiseras.

Makten. Staden. Konsten

hammarkullen urban art

Hammarkullen Urban Art, HUA, var en gatukonstfestival i Hammarkullen som byggde på lokal förankring. Under två veckor anordnade Urban Konst projektet tillsammans med andra aktörer.

Läs mer