Urban Konst

Urban Konst är en verksamhet inom Göteborgs Konsthall, som arbetar rådgivande och producerande för att främja den urbana konsten i staden.

Verksamheten har en konsultativ roll i staden samt genomför publika program och konstnärliga produktioner i syfte att fördjupa och driva den urbana konstens utveckling. Målet är att skapa en dynamisk konststad som fler kan påverka.

Begreppet urban konst används ofta synonymt med graffiti och gatukonst, men för verksamheten Urban Konst är inte det specifika konstuttrycket det centrala – utan viljan att genom konstnärliga interventioner kommentera och förändra platser eller situationer i staden.

Urban Konst startades 2015 för att förändra stadens nolltolerans mot klotter och graffiti, och istället lyfta de kulturella och konstnärliga värdena i uttrycket. Sedan 2017 är verksamheten en del av Göteborgs Konsthall.

För en samtida konstkritik

Hösten 2020 - våren 2021

Den etablerade konstkritiken har på senare år kritiserats för att slå vakt om en konventionell konstsyn som inte hänger med i tiden. I en poddserie undersöker därför Urban Konst hur kritik kan skapas utifrån olika sätt att producera och betrakta konst.

Läs mer och lyssna

RAUMDEUTER RADIO

Lanseras 11 september 2021

I samarbete med Urban Konst lanserar curatorn Joe Rowley Raumdeuter Radio i Göteborg, en serie semipermanenta och platsspecifika ljudkonstverk som kopplas samman med olika sträckor i kollektivtrafiken.

Läs mer om Raumdeuter Radio här

Stadsvandringar

Hösten 2019 - pågående

Urban Konsts stadsvandringar tittar på olika stadsrum i förhållande till viktiga datum i historien. Syftet är att öppna för alternativa läsningar av staden och dess minnespolitik.

Läs mer om stadsvandringarna

Utställningsprojekt

Hösten 2019

Under hösten 2019 arbetade konstnären Gabo Camnitzer och högstadieelever på Lövgärdesskolan i Angered med konstprojektet en enkel men underbar anordning...

Läs mer om konstprojektet

SATURNUSPROJEKTET

2017 - pågående

Sedan den anrika graffitiväggen Bergsjöfamet, på baksidan av ett parkeringshus, kunde räddas undan rivning har Urban Konst tillsammans med andra anordnat projekt på platsen.

Läs mer om Saturnus Project

Makten. Staden. Konsten.

Hösten 2018 - våren 2020

Makten. Staden. Konsten. är en programserie som undersöker konstens förhållande till den segregerade staden med syftet att undersöka konstens roll i hur staden delas upp och organiseras.

Läs mer om programserien

EN FÖRORT I FÄRG

11 november – 11 december 2018

I samarbete med den webbaserade kulturtidskriften Kultwatch publicerade Urban Konst en serie texter och verk av konstnärer och poeter, som på olika sätt arbetar med och i förorten.

Läs mer om projektet

HUA

3 - 13 augusti 2017

Hammarkullen Urban Art, HUA, var en gatukonstfestival i Hammarkullen som byggde på lokal förankring. Under två veckor anordnade Urban Konst projektet tillsammans med andra aktörer.

Läs mer om festivalen