urban
konst

Urban Konst är en verksamhet inom Göteborgs Konsthall, som arbetar rådgivande och producerande för att främja den urbana konsten i staden.

Verksamheten har en konsultativ roll i staden samt genomför publika program och konstnärliga produktioner i syfte att fördjupa och driva den urbana konstens utveckling. Målet är att skapa en dynamisk konststad som fler kan påverka.

Begreppet urban konst används ofta synonymt med graffiti och gatukonst, men för verksamheten Urban Konst är inte det specifika konstuttrycket det centrala – utan viljan att genom konstnärliga interventioner kommentera och förändra platser eller situationer i staden.

Urban Konst startades 2015 för att förändra stadens nolltolerans mot klotter och graffiti, och istället lyfta de kulturella och konstnärliga värdena i uttrycket. Sedan 2017 är verksamheten en del av Göteborgs Konsthall.

Sök till skrivkursen Skälens tunga!

Urban Konst vid Göteborgs Konsthall startar en skrivkurs om konst och kritik, och söker dig mellan 20-30 år som är intresserad av att skapa en gemenskap för samtal och skrivande om konst. 

Läs mer

projekt och samarbeten

Urban Konst har och har haft flera kreativa projekt och unika samarbeten.

Läs mer

Konstkritik och samtal

Den etablerade konstkritiken har på senare år kritiserats för att slå vakt om en konventionell konstsyn som inte hänger med i tiden. I en poddserie undersöker därför Urban Konst hur kritik kan skapas utifrån olika sätt att producera och betrakta konst.

Läs mer

Stadsvandringar

Urban Konsts stadsvandringar tittar på olika stadsrum i förhållande till viktiga datum i historien. Syftet är att öppna för alternativa läsningar av staden och dess minnespolitik.

Läs mer

Makten. staden. konsten.

Makten. Staden. Konsten. är en programserie som undersöker konstens förhållande till den segregerade staden med syftet att undersöka konstens roll i hur staden delas upp och organiseras.

Läs mer