Publika program

För en samtida konstkritik

Den etablerade konstkritiken har på senare år kritiserats för att slå vakt om en konventionell konstsyn som inte hänger med i tiden. I en poddserie undersöker därför Urban Konst hur kritik kan skapas utifrån olika sätt att producera och betrakta konst.

Läs mer

MAKTEN. STADEN. KONSTEN

Makten. Staden. Konsten. är en programserie med samtal, presentationer och konstnärliga framföranden som undersöker konstens förhållande till en global och segregerad urbanitet. Genom att ställa skilda konstnärliga praktiker, medier och genrer jämte varandra tecknar serien en rörelse genom olika rum för konst. Samtidskonsten och den offentliga konsten prövas här utifrån sina urbana villkor. 

Läs mer

Stadsvandringar

Urban Konsts stadsvandringar tittar på olika stadsrum i förhållande till viktiga datum i historien. Syftet är att öppna för alternativa läsningar av staden och dess minnespolitik.

Läs mer