Hösten 2019-pågående

stads-
vandringar
med urban konst

Urban Konsts stadsvandringar tittar på olika stadsrum i förhållande till viktiga datum i historien. Syftet är att öppna för alternativa läsningar av staden och dess minnespolitik.

Stadsvandring med konstnären Hanni Kamaly, oktober 2020.

12 oktober 2019 – 31 december 2020

Urban Konsts stadsvandringar tittar på olika stadsrum i förhållande till viktiga datum i historien. Syftet är att öppna för alternativa läsningar av staden och dess minnespolitik, dels genom att med kritisk blick titta på hur historiska händelser uppmärksammas och på vad som utelämnas, och dels genom att föreslå nya vägar genom stadslandskapet.

STADSVANDRING GENOM GÖTEBORGS KOLONIALA HISTORIA
Lördag 12 oktober 2019

Konstnären Eric Magassa och Kitimbwa Sabuni från Afrosvenskarnas Riksförbund ledde en stadsvandring som undersökte kolonialhandelns spår i Göteborgsarkitekturen.

Stadsvandringen anordnades av Urban Konst i samarbete med Forum för Dekoloniala Feminister och Konstfrämjandet Västra och markerade årsdagen för USA:s anfallskrig mot Afghanistan den sjunde oktober och den föreslagna minnesdagen av den svenska slavhandeln den nionde oktober.

SPÅR – STADSVANDRING MED HANNI KAMALY
11 oktober 2020

Konstnären Hanni Kamaly ledde en stadsvandring som tittade på spåren efter Göteborgs koloniala verksamhet genom konsten. I handels- och industristadens konstnärliga utsmyckningar lever detta förflutna vidare genom offentliga konstverk som speglar en historia av makt och underordning, och som alltjämt präglar uppfattningar om konsten och vem den är till för.

Stadsvandringen var en del av den Afrosvenska Historieveckan till minne av den nionde oktober och avskaffandet av den svenska transatlantiska slavhandel