Tidigare projekt
och
Samarbeten

Hammarkullen Urban Art

Hammarkullen Urban Art, HUA, var en gatukonstfestival i Hammarkullen som byggde på lokal förankring. Under två veckor anordnade Urban Konst projektet tillsammans med andra aktörer.

Läs mer

Konst på det urbana takland­skapet

Tillsammans med Folkstaden är vi inom ramen för ECRN Residensprogram värdar för två konstnärsresidens på Frölunda Kulturhus i sydvästra Göteborg. Under 2022 ska Kulturhuset inviga sin takterrass – ett nytt vidgat offentligt landskap. Residenskonstnärerna Franco Fasoli och Wes Mapes ska producera två tillfälliga verk utifrån platsens specifika villkor.

Läs mer

raumdeuter radio

I samarbete med Urban Konst lanserade curatorn Joe Rowley Raumdeuter Radio i Göteborg, en serie semipermanenta och platsspecifika ljudkonstverk som kopplas samman med olika sträckor i kollektivtrafiken

Läs mer

KONST­PROJEKT

Under hösten 2019 arbetade konstnären Gabo Camnitzer och högstadieelever på Lövgärdesskolan i Angered med konstprojektet En enkel men underbar anordning…

Läs mer

en förort i färg

I samarbete med den webbaserade kulturtidskriften Kultwatch publicerade Urban Konst en serie texter och verk av konstnärer och poeter, som på olika sätt arbetar med och i förorten.

Läs mer

saturnusprojektet

Sedan den anrika graffitiväggen Bergsjöfamet, på baksidan av ett parkeringshus, kunde räddas undan rivning har Urban Konst tillsammans med andra anordnat projekt på platsen.

Läs mer