ECRN Residens­program

Tillsammans med Folkstaden är vi värdar för två konstnärsresidens på Frölunda Kulturhus i sydvästra Göteborg. Under 2022 ska Kulturhuset inviga sin takterrass – ett nytt vidgat offentligt landskap. Residenskonstnärerna Franco Fasoli och Wes Mapes ska producera två tillfälliga verk utifrån platsens specifika villkor.

Under 2022 blir det konstnärsresidens på Frölunda Kulturhus.

Konst på det urbana taklandskapet

Städernas bortglömda taklandskap som utgör en stor del av Europas stadsområden står idag underutnyttjat. Mot bakgrund av ökad gentrifiering och ekonomisk rationalisering av staden undersöker residensprogrammet hur takytor kan undgå ödet att antingen utvecklas som kommersiella platser eller avgränsas till privata bostäder. Genom att bjuda in konstnärer att producera platsspecifika och processbaserade projekt på utvalda hustak, syftar residensprogrammet till att utforska nya sätt att aktivera och föreställa sig dessa utrymmen.

Projektet genomförs som en del av European Creative Rooftop Network (ECRN), ett nätverk av organisationer som arbetar för kreativt användande av hustak. Utöver Göteborg genomförs residensprogrammet i åtta andra städer inklusive Amsterdam och Barcelona där de Göteborgsverksamma konstnärerna Sara Lännerström och Mersiha messiha för sina residens. Till Göteborg kommer Wes Mapes från Amsterdam och Franco Fasoli från Barcelona.

Projektet finansieras av EU-programmet Kreativa Europa samt Kulturrådet.

Övriga städer i ECRN förutom Göteborg, Barcelona och Amsterdam är Faro, Belfast, Antwerpen, Rotterdam, Chemnitz, och Nicosia.

Läs mer om ECRN.

Läs mer om Folkstaden och residensen.

konstnärer

WES MAPES

Baserad i Amsterdam på residens i Göteborg under september.

Wes Mapes (f. 1982, Oakland, USA) är en multimedia-konstnär med en mångfacetterad praktik som inkluderar måleri, skulptur, installation, musikalisk komposition och performance. Mapes skapar rumsliga verk som inbjuder till reflektion och kontemplation och hans arbete hämtar inspiration från en stor bredd av influenser från postkoloniala teorier, alternativa historiemodeller, matematik, lokalt utvecklade byggnadstekniker, modern arkitektur och panafrikansk identitet.

Mapes har ställt ut i solo- och grupputställningar i USA och Europa. Han har en BA i kommunikationsstudier från California State University, Long Beach och en MA i konst och design från Sandberg Institute, Amsterdam.

Instagram: @wesmapesstudio

Hemsida: https://sandberg.nl/graduation2019/wes-mapes

FRANCO FASOLI

Baserad i Barcelona på residens i Göteborg under 17 augusti/09 September

Franco Fasoli, aka JAZ, (f. 1981, Buenos Aires, Argentina) är en av de mest uppmärksammade konstnärerna från den latinamerikanska gatukonstscenen under 90-talet och som gjorde entré på den globala scenen och i gallerivärlden utan att lämna gatan som underlag. Senaste decenniet har Fasolis konst präglats av de levande motsättningarna i de latinamerikanska samhällena, deras ritualer och eviga ostadighet. Flera former av individuell och kollektiv identitet i ständig friktion har blivit en del av den sociologiska ryggraden i hans arbete. Fasoli är van att tillgripa en bred bestiario som han använder som en metaforisk förevändning för att ställa politiska och sociala frågor. En av de mest slående aspekterna av hans arbete är utforskningen av material och skala i en ständig rörelse genom olika sammanhang: från storskaliga målningar i stadslandskapet till mindre verk i brons och papper.

Fasoli är en av årets vinnare av det prestigefyllda priset KONEX i Buenos Aires i kategorin offentlig konst. Han har skapat en rad offentliga konstverk och ställt ut i ett stort antal städer från Cape Town till New York. Numera bor han mellan Barcelona och Buenos Aires.

Instagram: @francofasolijaz

Hemsida: https://francofasoli.com/

MERSIHA MESSIHA

Baserad i Göteborg, Brooklyn, New York, och Mostar. På residens i Barcelona 8-24 juli.

Hyllad som ”en märklig varelse som tänjer på gränserna för kroppsrörelser och definierar nya utrymmen för icke-verbal teater” (Irfan Hošić, konsthistoriker). mersiha messiha alias Mesihović eller Circuitdebris (f. i Mostar, Bosnien och Hercegovina) arbetar med kropp, ljud, improvisation, omedelbarhet och radikal fantasi som främsta kommunikationsmedel. Hennes forskning fördjupar den rörliga kroppens och de sociala strukturernas sammankoppling, rumsliga modaliteter i performance som bryter mot det binära förhållandet mellan sinne/kropp, natur/kultur, ande/material, och som avvecklar förtryckande strukturer och hegemoniska tankar.

instagram: @mersihamessiha / @circuitdebris

webbplats: mersihamessiha.live

SARA LÄNNERSTRÖM

Baserad i Göteborg på residens i Amsterdam 25 juli – 5 augusti 2022

Sara Lännerströms konst mynnar ur ett ständigt flöde som bland annat kan ta sitt uttryck i teckning, film, performance, installation, text eller djurdräkter. Återkommande teman är naturen, djuren, det lantliga och hemtrevliga, där vildvuxna, ostyriga och eroderande krafter verkar hota ordning och avgränsningar.

Hennes senaste projekt är KRPM och Tellustemplet, båda tillfälliga/halvpermanenta offentliga skulpturer placerade på den stora parkeringen vid Backaplan i Göteborg. Lännerström bygger sina skulpturer mestadels av återvunnet material som trä, tegel eller kartong.

webbplats: saralannerstrom.com