11 september 2021 – 11 september 2021

reumdeuter
radio

I samarbete med Urban Konst lanserar curatorn Joe Rowley Raumdeuter Radio i Göteborg, en serie semipermanenta och platsspecifika ljudkonstverk som kopplas samman med olika sträckor i kollektivtrafiken. Projektet pågår i olika städer som Göteborg, Glasgow och Bryssel. Städernas olika former av kollektivtrafik med dess infrastruktur i form av tågstationer, busshållplatser och avgångshallar erbjuder kanske det sista verkliga offentliga rummet som är öppet för alla. Konstverken inbjuder till reflektion och nya tolkningar av det fysiska och sociala rummet som vi så ofta tar för givet.

Projektet lanserades i Göteborg som en del av GIBCA Extended och är tillgängligt från och med den 11 september via alla större streamingplattformar (Spotify, Soundcloud, etc) och som gratis nedladdning på Raumdeuterradio.com.

Medverkande konstnärer: Rose Brander, Kasra Seyed Alikhani, Mariella Ottosson & Loke Berg, Nontokozo Tshabalala och Kolbrún Inga Söring. Läs mer om konstnärerna längre ner på sidan.

Konstnärerna har gjort verk som kopplas ihop med specifika sträckor:

Flygbussarna (Landvetter Airport till Nils Ericson Terminalen), To Whom Are You Responsible?, Rose BranderSpårvagn 9 (Kungssten till Angered Centrum9, Equal Temperament, Kasra Seyed AlikhaniBuss 25 (Linnéplatsen till Länsmansgården) Svarte Mosse, X, Mariella Ottosson och Loke BergBuss 50 (Korsvägen till Frölunda Torg), A Journey of Journeys, Nontokozo TshabalalaBuss 99 (Hjalmar Brantingsplatsen till Kungssten), The G-spot, Kolbrún Inga Söring.

mer om raumdeuter radio

Termen Raumdeuter kommer från det tyska Traumdeuter, ”drömtolkare” och avser någon som tolkar rum och utrymmen. I Raumdeuter Radio är tolkningen av rummen platsspecifika ljudverk och rummen ifråga är ett urval av sträckor med kollektivtrafiken i staden.

Projektet kretsar kring ”resenären”, som med hörlurarna inkopplade är djupt engagerad i det sociala kontraktet: att undvika interaktion och att låtsas vara ointresserad av resterande omgivning. Kollektivtrafiken erbjuder kanske det sista verkliga offentliga rummet som är öppet för alla. I kollektivtrafiken kan en ekonom på väg till kontoret placeras bredvid ett barn på väg till skolan; en äldre person född och uppvuxen i staden kan sitta bredvid en nyanländ. Kollektivtrafiken hjälper oss att navigera i staden och ger oss referenspunkter samt befäster relationen mellan de olika stadsdelarna inom oss. Den tar oss genom och förbi glittrande stadskärnor, livliga torg, grå industriområden och ordnade villaområden och exponerar oss för nästan alla aspekter av stadsmiljön.

Många utrymmen i våra samtida stadsbilder har vi bara begränsad tillgång till. Det kan bero på anledningar som är kopplade till äganderätt, allmänna idéer om skyddande av det offentliga och uppkomsten av semiprivata utrymmen. Det offentliga rummet är begreppsmässigt ett demokratiskt utrymme, även om demokrati är ett koncept som alltmer är i strid i det globala politiska landskapet. Även om det ofta krävs en avgift för att utnyttja kollektivtrafiken, erbjuder den också en infrastruktur kring de platser som utgör ett verkligt offentligt och kosmopolitiskt utrymme. Kanske bär dessa utrymmen på nyckeln till att återaktivera, tolka och engagera staden på̊ nytt och bilda utrymmen där en inkluderande offentlig sfär kan existera.

Raumdeuter Radio vill genom ljud omtolka de sträckor som pendlaren reser längs med varje dag, samt uppmuntra till engagemang i delar av staden som de vanligtvis aldrig besöker. Projektet syftar till att både avslöja element och berättelser inom staden som hade kunnat förbli dolda eller marginaliserade samt att vägleda lyssnaren till större medvetenhet om sin miljö och hens möjliga roll i densamma. Projektet startar i samband med den 11:e upplagan av Göteborgs internationella konstbiennal som kommer att fokusera både på stadens historia och dess framtid. Göteborg var basen för den svenska kolonialismen i Afrika och Karibien, Svenska Ostindiska Kompaniet, och tillhör bland de mest segregerade städerna i Europa. Med dessa aspekter i åtanke hoppas Raumdeuter Radio att avslöja och fira staden och alla i den.

konstnärer

KASRA SAYED ALIKHANI (SVERIGE/IRAN)

Baserad i Göteborg. Genom målning, film, musik och installation skapar Kasra Sayed fiktiva världar som verkar både distanserande och inbjudande. Genom dessa berättelser vill han både peka på och omformulera det subtila hot som döljer sig i vissa bildspråk, attityder eller kulturella uttryck som, genom sin vardaglighet, kan passera obemärkt. Se mer på Cargocollective.com.

ROSE BRANDER (STORBRITANNIEN)

Baserad i Västra Götaland. Rose Brander är intresserad av potentialen för sociala möjligheter som kommer med skapandet av konstverk. Med hittat material svarar hon på det som redan finns och dekonstruerar sin omgivning. Hon jobbar med flera olika material, som film, ljud och performance, för att främja både dialog och upplevelser med publiken. Se mer på Cargocollective.com.

MARIELLA OTTOSSON (SVERIGE)

Baserad i Malmö. Genom att förena arkivfynd med eget material presenterar Mariella Ottoson ofta sina verk genom installationer med video, text, skulpturer och fotografi. Hennes intresse för kroppens sociala och fysiska koreografi, samt för språk i text och tal, gör frågor om förkroppsligande och åskådarskap till centrala teman i hennes konstnärskap. Se mer på Mariellaotto.com.

KOLBRÚN INGA SÖRING (ISLAND)

Baserad i Göteborg. Kolbrún Inga Sörings konstnärskap problematiserar cis-heteronormativa ideal och utforskar möjligheterna i att använda kroppen som en självständig plats för provokation. Hen arbetar med varierande konstnärliga uttryck som bland annat performance, videokonst, platsspecifika installationer, social ingenjörskonst och kulturproduktion. Se mer på Cargocollective.com.

NONTOKOZO TSHABALALA (SYDAFRIKA)

Baserad i Göteborg. Med afrofuturism som lins hyllar Nontokozo Tshabala den svarta erfarenheten samtidigt som hon utforskar sig själv och världen runt henne. Med sitt multidisciplinära konstnärskap, från design till poesi, väljer hon det medium hon anser bäst lämpat för konversationen och presenterar berättelser från den afrikanska diasporan. Följ Nontokozo Tshabala på Instagram.