3 augusti 2017 – 13 augusti 2017

Hammarkullen
urban art 2017

Under augusti 2017 genomförde Urban Konst, i samarbete med lokala aktörer som Hammarkullen 365 och Hyresgästföreningen, street art-festivalen Hammarkullen Urban Art 2017 (HUA17) i Göteborg. Sju konstnärer från Mexiko, Chile, Spanien och Sverige bodde under festivalperioden i Hammarkullen för att producera platsspecifika konstverk i relation till det lokala området.

Hammarkullen Urban Art 2017. Foto: Futuro Berg.

Deltagande konstnärer: Sens (Mexiko), Reyben (Mexiko), Himed (Mexiko), Nor Ajami (Sverige), Nabila Abdul Fattah (Sverige), Iman Josef Hussein (Sverige), Charquipunk (Chile) och Rob McDonald (Storbritannien/Spanien)

Festivalen resulterade i fem storskaliga muralmålningar, skulpturer och ett 400 meter långt graffittijam. Ambitionen bakom Hammarkullen Urban Art 17 var att kasta ljus över relationen mellan den urbana konsten, sociala rörelser och migration. De flesta inbjudna konstnärer  kom från andra arbetarklassområden och bodde i Hammarkullen under en månad för att bekanta sig med stadsdelens historia, sociala mobiliseringar och föreningslivet. Detta initiativ var ett försök att utmana rådande trender, där gatukonstfestivaler har blivit degraderade till dekorativa fasader och städers varumärkesarbete.

Under festivalen erbjöds också guidade turer, konstnärssamtal och ett blockparty med uppträdande av bland andra rapparen Wako aka Nazca (CR), Dj Patron (Chile/Sv) och Dj Falcon (Kuba).

HUA 17 anordnades i samarbete med Hammarkullen 365, Bostadsbolaget Göteborg, Folkets Hus Hammarkullen, Sätt färg på, Göteborgs 400-årsjubileum 2021, Trygg, vacker stad, Blå Stället, Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen, Street Corner och Hyresgästföreningen.

Film om HUa2017

Charqui Punk, Natura, 2017

Nabila Abdul Fattah och Nor Ajami under Hammarkullen Urban Art 2017