Hösten 2017-pågående

samarbete
lövgärdes
– skolan

Hur kan konsthallen bli relevant i ett område som geografiskt ligger långt bort från konsthallens fysiska rum? Sedan 2017 fördjupar Göteborgs Konsthall relationen till området Lövgärdet, Angered, med ett speciellt fokus på barn och unga.

Foto: Hendrik Zeitler.

Hur kan konsthallen bli relevant i ett område som är geografiskt långt bort från konsthallens fysiska rum?

Sedan 2017 arbetar Göteborgs Konsthall med ett större långsiktigt konstpedagogiskt projekt, både på skoltid och fritid, i samarbete med Lövgärdesskolan, fritidsgårdar, familjecentraler och andra organisationer runt Lövgärdestorget i Lövgärdet, Norra Angered.

Syftet med projektet är att skapa en plats för ömsesidigt lärande och tillsammans utforska konsten som en arena för att reflektera kring hur vi ser på oss själva, vår stad och omvärld.

TRAMLINES

Som en del av samarbetet anordnade Göteborgs Konsthall under våren 2019 skollektionerna Tramlines #1 och Tramlines #2 för eleverna i årskurs 8. Med utgångspunkt i Phoebe Boswells utställning Here och med inspiration från konstverket Tramlines där Boswell tecknat scener hon mött på sina resor mellan stadens centrum och miljonprogram, bjöds eleverna in att resa mellan Lövgärdet och Konsthallen och fotografera ögonblicksbilder under spårvagnsresan. Genom workshops både i Lövgärdet och på Konsthallen tecknade de tillsammans med konstnär Bejhat Omer Abdulla och konstpedagog Jenny Svensson en gemensam 7 meter lång teckning, Tramlines#2.

Verket presenterades under några dagar i augusti 2019 på konsthallen Blå Stället i Angered och kommer i framtiden installeras permanent på Lövgärdets skola. Totalt medverkade ungefär 60 elever i projektet Tramlines.