Utställningar
2019.02.02 2019.04.14

HERE

Phoebe Boswell

Entré Fri entré
Datum 2 feb 2019 – 14 apr 2019
Plats Göteborgs Konsthall
Here

Våren 2019 presenterade Göteborgs Konsthall den första skandinaviska separatutställningen med konstnären Phoebe Boswell. I sina verk kombinerar Boswell traditionella teckningar med digital teknik i kraftfulla bilder, animationer och interaktiva, storskaliga installationer.

Boswell som föddes i Nairobi i Kenya, växte upp i Mellanöstern och nu är bosatt i London, har utvecklat sitt konstnärskap ur en känsla av rotlöshet. I sitt konstnärskap återkommer hon till frågan om vad som utgör ett hem, en identitet och en tillhörighet, med utgångspunkt i hennes personliga erfarenhet av att aldrig höra hemma, och alltid vara på väg någonstans.

Boswells verk bär ofta på självbiografiska spår. Likväl är de kraftfulla kommentarer till några av vår tids mest angelägna frågor. Vilka röster ges utrymme idag och vilka förblir tystade? Här låter hon sin egen livsberättelse utgöra grunden för frågor om den svarta kvinnans röst, kropp och motståndshandlingar, liksom frågor om migration, segregation och representationen av den svarta kroppen i dagens samhälle. I utställningen på Göteborgs Konsthall presenterades också ett nytt projekt, som liksom tidigare arbeten, utgår från egna upplevelser och berättar en stark och personlig historia om hjärtskärande sorg och förlust och hur man överlever ett brustet hjärta.

Curator för utställningen var intendent Liv Stoltz vid Göteborgs Konsthall.

Phoebe Boswell, Transit Terminal, 2014-2019. Foto: Hendrik Zeitler.

Phoebe Boswell, I Dream of a Home I Cannot Know, 2019. Foto: Hendrik Zeitler.

Installationsvy. Foto: Hendrik Zeitler.

Om Phoebe Boswell