Konstnärer

Phoebe
Boswell

Verksam London
Phoebe Boswell Photo: Hendrik Zeitler

om konstnären

Phoebe Boswells konstnärskap utgår från teman som rotlöshet och identitet och i sina verk kombinerar hon traditionella metoder med digitala teknik.

Phoebe Boswell som föddes i Nairobi i Kenya, växte upp i Mellanöstern och nu är bosatt i London, har utvecklat sitt konstnärskap ur en känsla av rotlöshet. I sitt konstnärskap återkommer hon till frågan om vad som utgör ett hem, en identitet och en tillhörighet, med utgångspunkt i hennes personliga erfarenhet av att aldrig höra hemma, och alltid vara på väg någonstans.

Boswells verk bär ofta på självbiografiska spår. Likväl är de kraftfulla kommentarer till några av vår tids mest angelägna frågor. Vilka röster ges utrymme idag och vilka förblir tystade? Hon låter sin egen livsberättelse utgöra grunden för frågor om den svarta kvinnans röst, kropp och motståndshandlingar, liksom frågor om migration, segregation och representationen av den svarta kroppen i dagens samhälle. I sina verk kombinerar Boswell traditionella teckningar med digital teknik i kraftfulla bilder, animationer och interaktiva, storskaliga installationer.

Phoebe Boswells utställning Here visades 2 februari 2019-14 april 2019. I utställningen ingick verket Tramlines, som består av en sju meter lång teckning med en projektion och handskriven väggtext, skapar Boswell en metaforisk spårvagnsresa från sin studio vid det välmående Linnéplatsen till de omgivande förorterna. Efter att hon fått förklarat för sig stadens sociala demografi började konstnären ta med sin kamera på utforskningar längs olika spårvagnslinjer. Hon fotograferade vad hon såg, vilket hon sedan förde in i ritningen. Med tiden blev arbetet en social kommentar och en berikande upplevelse för konstnären.

Verket Tramlines visas sedan 2022 på Göteborgs stadsmuseum i utställningen Grejen med Göteborg.

Phoebe Boswell. Foto: Hendrik Zeitler.