UNGT FORUM

Under åren 2022-2023 arbetade Göteborgs Konsthall med Ungt Forum, en arrangörsgrupp knuten till verksamheten som utgjordes av 11 personer mellan 16-21 år.

Deltagarna hade regelbundna träffar där de diskuterade hur Göteborgs Konsthall i högre grad kan bli en plats för, med och av unga i staden. Med utgångspunkt i detta program satte de sedan spännande aktivitetsdagar som genomfördes våren 2023, bland annat en festival där besökarna kunde ta del av workshops, livemusik, dans och mycket mer.

Gruppen formulerade på eget initiativ fem mål med sitt arbete: att främja människomöten, att chockera, att lära något nytt, att få fler besökare till konsthallen samt att nå ut till folk som inte är konstintresserade. Inspirationen till de olika evenemangen fick de bland annat från utställningen Jag har en dröm med konstnären Małgorzata Mirga-Tas, vilken visades på konsthallen under samma period som gruppen var aktiv.

Ungt Forum genomfördes med stöd från Kulturrådet och har gett nya metoder och ingångar för konsthallens fortsatta arbete med unga vuxna.

Ungt Forum 2022-2023 bestOD av:

Malin Eriksson, Cecilia Fredriksson, Othilia Pantesi, Nikita Cardozo, Tim-Tricki Jansson, Stina Tallheden, Vilma Wohlgemuth, Lea Rådebratt, Rebecka Miholic, Siham Ali och Jill Lockman Lundgren.