UNGT FORUM

Om oss

Ungt Forum är en arbetsgrupp knuten till Göteborgs Konsthall som utgörs av 11 personer mellan 16-21 år. Under 2022-2023 har deltagarna haft regelbundna träffar där de frågat sig hur Göteborgs Konsthall i högre grad kan bli en plats för, med och av unga i staden. Med utgångspunkt i detta har de sedan programlagt spännande aktivitetsdagar som genomförs våren 2023.

Gruppen har på eget initiativ satt upp fem mål med sitt arbete: att främja människomöten, att chockera, att lära något nytt, att få fler besökare till konsthallen, samt att nå ut till folk som inte är konstintresserade. Inspirationen till de olika evenemangen kommer bland annat från utställningen Jag har en dröm med konstnären Małgorzata Mirga-Tas och deltagarnas tidigare upplevelser av konserter, workshops, föreställningar och liknande.

Varmt välkommen att besöka Ungt Forums arrangemang på Göteborgs konsthall!

Ungt Forum 2022-2023 utgörs av:

Malin Eriksson

Cecilia Fredriksson

Othilia Pantesi

NIkita Cardozo

Tim-Tricki Jansson

Stina Tallheden

Vilma Wohlgemuth

Lea Rådebratt

Rebecka Miholic

Siham Ali

Jill Lockman Lundgren

Med stöd från Kulturrådet