Vi har tidigare haft tekniskt strul med formulärverktyget för Open Calls som nu är åtgärdat. Har du redan sökt och upplevde problem när du sökte? Kontrollera att din ansökan har kommit in genom att mejla amanda.hansson@kultur.goteborg.se eller sök igen!
Om du har sökt efter den 12 september behöver du inte göra detta då din ansökan redan är mottagen.

We have had technical issues regarding the forms for Open Calls. The issue has now been solved. Have you already applied and did experience issues? Control that your application has been received by sending a mail to amanda.hansson@kultur.goteborg.se or apply again!
If you did apply after 12 september, there is no need to apply again because it has already been received.


Meeting
Point
2022


Under Meeting Point får konstnärer som bor och verkar i Västra Götalandsregionen tillfälle att under korta individuella möten presentera sin konstnärliga praktik för en grupp nationella och internationella curatorer. Dessa får i sin tur chansen att upptäcka nya konstnärskap i syfte att knyta kontakter för möjliga framtida samarbeten och utställningar.

Meeting Point utgörs i huvudsak av portfoliovisningar som äger rum dagtid. Varje möte mellan konstnär och curator är 20 min långt och genomförs på svenska eller engelska. Det finns också ett kvällsprogram med mingel för curatorer och konstnärer.

Meeting Point 2022 äger rum 4-6 december i Göteborg. Curatorer/konstförmedlare (gallerister, konstnärlig ledare, uppdragsgivare för offentlig konst etc.) som bor och verkar i Sverige kan ansöka om att vara med i båda städerna eller bara i en av dem. Internationellt verksamma curatorer/konstförmedlare ansöker i separat formulär. För konstnärer gäller att du ska vara bosatt i Västra Götalandsregionen.

Efter Meeting Point 2022 i Göteborg anordnas projektet i Malmö (7-9 december). Som curator kan du ansöka om att delta även där. I Malmö riktar sig projektet till konstnärer som bor och verkar i Region Skåne, mer information kring detta finns på Malmö Konstmuseums hemsida.

Meeting Point 2022 är initierat av Göteborgs Konsthall och IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och form i samarbete med Malmö Konstmuseum och Röda Sten Konsthall.

Med stöd från Västra Götalandsregion.

Nedan hittar du mer information samt länkar till de olika ansökningsformulären.

Konstnärer

Tyvärr har det varit fel på ansökningslänken för konstnärer för Meeting Point 2022, något som nu är åtgärdat. Vi måste därför be dig som ansökt före den 12 september att fylla i ansökningsformuläret på nytt.

Är du osäker kontakta oss på goteborgs.konsthall@kultur.goteborg.se. Vi ber om ursäkt för besväret!

Ansökan

konstnärer i västra götalands­regionen

Open Call för konstnärer som bor och verkar i Västra Götalandsregionen. Deadline är 5 oktober.

Länken går till ett externt formulär där du gör ansökan.

Ansök här