2023.01.28-2023.04.16

VI SYR FRAMTIDEN!

Vi syr framtiden! var en betydelsefull del i utställningen Jag har en dröm/Suno mangie dzialas med den polsk-romska konstnären Małgorzata Mirga-Tas.

I slutet av utställningen hade ett stort kollektivt verk skapats. Foto: Hendrik Zeitler.

I utställningen bjöds publiken in att skapa färgstarka textila kollage på nära och kära eller kvinnliga förebilder med samma konstnärliga metod som Małgorzata Mirga-Tas. Mirga-Tas är konstnär, aktivist och pedagog vilket projektet Vi syr framtiden! synliggjorde och tog fasta på.

Mirga-Tas storskaliga textila verk är skapade av kläder som hon fått av vänner och familj eller hittat på secondhandbutiker nära sitt hem i byn Czarna Góra, belägen i den polska delen av Tatrabergen.

Foto: Hendrik Zeitler.

I Vi syr framtiden! skapade besökare, skolklasser och andra inbjudna grupper tillsammans ett storskaligt textilt verk. Under utställningens gång växte ett kollage fram som till slut täckte galleriväggarna.

Det kollektiva arbetet och samtalen som uppstod runt bordet när människor skapande tillsammans var en viktig del av projektet.

Målet var att göra konstnären Małgorzata Mirga-Tas konstnärliga tematik och praktik tillgänglig för alla besökare i utställningen.

Parallellt genomfördes ett konstpedagogiskt fördjupningsarbete med förskolan Romano Ilo i Gårdsten. Samarbetet inleddes med en serie workshop på förskolan i barnens närmiljö. Konstnären Małgorzata Mirga-Tas besökte förskolan och skapade tillsammans med barnen och deras familjer som sedan bjöds in att besöka workshopen och utställningen på konsthallen.

Den pedagogiska metoden syftade till att låta barnen känna ägandeskap i den konstnärliga metoden genom att först låta barnen prova på och göra den till sin, och därefter möta konstnärens verk på konsthallen.

Projektet bidrog till att stärka förskolans språkutveckling, arbete med estetiska läroprocesser och barnens motoriska färdigheter.

Efter utställningens slut har det textila kollaget delats upp och finns nu på Romano Center, Romano Ilo och Räddningsmissionens frukostkafe för EU-migranter och papperslösa i Betlehemskyrkans lokaler.

Foto: Hendrik Zeitler.

nominerad till årets pedagogiska pris

Vi syr framtiden! är nominerad till årets pedagogiska pris som utses av Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer (FUISM) i syfte att lyfta fram inspirerande och framgångsrika projekt på svenska museer och kulturinstitutioner. Motiveringen från FUISM:s styrelse lyder:

”Vi syr framtiden! tar fasta på en konstnärsdriven, aktivistisk och konstpedagogisk metod där verket vävs kollektivt i mänskliga möten och samtal. För att stärka och värna den romska kulturen har förskolebarn involverats i konstnärens praktik och gjort den till sin. Forma och äga sin identitet i närmiljö har engagerat till nya drömmar och gett plats för deltagande i nya sammanhang.”

Workshopkonceptet Vi syr framtiden! togs fram i samarbete med Malgorzata Mirga tas och HDK Akademi Valand, Göteborgs universitet. Stort tack till alla samarbetspartners! Ingrid Schiöler, Romano Center, Förskolan Romano Ilo och alla deltagare som skapat tillsammans. Saron Kyrkan Second Hand, Erikshjälpen i Kortedala och Reningsborgs Secondhand bidrog med textilt material.

Mija Renström, intendent för pedagogik, berättar för några besökare om projektet. Foto: Hendrik Zeitler.