Utställningar
2023.01.28 2023.04.16

Suno
Mangie
Dzialas
/
Jag
Har
En
Dröm

Entré Fri entré
Datum 28 jan 2023 – 16 apr 2023
Plats Göteborgs Konsthall
Suno mangie dzialas – Jag har en dröm Małgorzata Mirga-Tas, Daj he cha woro, Mother with child / Moder med barn, 2022. Foto: Marcin Tas

Göteborgs Konsthall presenterade stolt utställningen Suno Mangie Dzialas / Jag har en dröm med polsk-romska konstnären Małgorzata Mirga-Tas. I textila verk och målningar arbetar Mirga-Tas för att motverka antiziganistiska stereotyper och skapar en personlig bild av romskt liv ur ett feministiskt minoritetsperspektiv.

I färgstarka bildberättelser integrerar Mirga-Tas konsthistoriska referenser, personliga betraktelser, romsk aktivism och historiska symboler som ingjuter stolthet och kraft i den romska identiteten, historien och gemenskapen. Mirga-Tas storskaliga textila verk är skapade av kläder som hon fått av vänner och familj eller hittat på second-handbutiker nära sitt hem i byn Czarna Góra, belägen i den polska delen av Tatrabergen.

Verken består av scener hämtade ur den romska vardagen där konstnärens mor, syskon, kusiner och vänner skildras med stor ömhet och detaljrikedom. Genomgående i Mirga-Tas verk lyfts kvinnors vardagsliv fram, såväl som starka kvinnliga förebilder och romska aktivister, för att synliggöra deras viktiga roll inom både den privata och offentliga sfären.

Centralt i utställningen presenterades en serie nya textila verk som gestaltar ögonblicksbilder ur den svensk-romska erfarenheten. Verken blandar vardagscener med porträtt av starka svensk-romska kvinnor såsom Singoalla Millon, Diana Nyman och Rosa Taikon, som drivit kampen för romska rättigheter i Sverige. Här skapades en dialog som knyter samman den romska kampen över nationsgränser i syfte att ena ett folk som i århundraden levt ett splittrat och kringvandrande liv i Europa.

Suno Mangie Dzialas som betyder Jag har en dröm på romani, anspelar på Martin Luther Kings berömda tal från 1963. Titeln är en kraftfull kommentar till de drömmar och förhoppningar som rymmer vardagslivets kärlek, vänskap och den viktiga relationen till varandra, såväl som den politiska kampen och drömmen om ett samhälle fritt från förtryckande strukturer, diskriminering och ojämlikhet.

Utställningen presenterades i samarbete med Polska Institutet i Stockholm.

Tack till Ingrid Schiöler, Romano Center i Väst och förskolan Romano Ilo.

Mirga-Tas om utställningen Suno Mangie Dzialas / Jag har en dröm.

Exklusiv katalog

I samband med utställningen publicerades en katalog om utställningen Suno Mangie Dzialas / Jag har en dröm. I katalogen kan man som läsare djupdyka i berättelserna kring verken och Mirga-Tas konstnärskap.

Recensioner och krönikor

”Hela världen ropar numera efter Małgorzata Mirga-Tas; och så kommer hon till Göteborg. Det är faktiskt småsensationellt.”

Expressen Kultur

”Utställningen är en triumf för konsthallen, med tanke på den hårda internationella konkurrensen om Mirga-Tas konst. Men det är också en remarkabel, historisk händelse i Sverige.”

DN KULTUR

”Hennes verk inspireras ofta av vardagssituationer och Małgorzata Gosia Mirga-Tas är inte rädd för att använda material som burits av de personer hon skildrar i sin konst.”

SVT Kultur

”Verken, vars komposition också kan jämföras med Frida Kahlos, är baserade på fotografier, dokumentära ögonblicksbilder, som konstnären överför till ett nytt medium där de får en vidare och historisk innebörd.”

Göteborgs-posten

”The Roma Artist Sewing a New History for Her People”

NEw york times

Vi Syr framtiden!

Vi syr framtiden! var en betydelsefull del i utställningen Jag har en dröm/Suno mangie dzialas.

Med inspiration av utställningen och Mirga-Tas konstnärskap välkomnades besökare att göra bidra till ett stort textilt kollektivt verk.

Vi syr framtiden!

Foto: Hendrik Zeitler

Mirga-Tas, Three Graces / De tre gracerna, 2018. Courtesy privat samling Małgorzata Szumowska / Private Collection Małgorzata Szumowska.

Mirga-Tas, Family Visit / Familjen besöker, 2018.
Courtesy privat samling Tomasz och /and Aleksandra Kuncewicz, Krakow, Polen / Private Collection Tomasz och /and Aleksandra Kuncewicz, Krakow, Poland.

Om MIRGA-Tas