Konstnärer

Małgorzata
Mirga-Tas

Verksam Czarna Góra, Polen
Małgorzata Mirga-Tas Małgorzata Mirga-Tas, Re-enchanting the World (September). Foto: Daniel Rumiancew.

Małgorzata Mirga-Tas, född 1978 i Polen, är en polsk-romsk konstnär, pedagog och aktivist. I sin konst behandlar Mirga-Tas antiziganistiska stereotyper och är särskilt uppmärksammad för sina detaljrika och storskaliga textila verk.

Małgorzata Mirga-Tas lever och verkar i Czarna Góra i Karpaterna i Polen. Hon tog examen från fakulteten för skulptur vid Konstakademin i Krakow (2004). Sedan 2011 har hon organiserat det internationella konstnärliga residensprogrammet Jaw Dikh! i Czarna Góra för utbyte mellan romska och icke-romska konstnärer.

Under 2022 var Mirga-Tas är aktuell med utställningen Re-enchanting the World i den polska paviljongen på Venedigbiennalen, och hennes verk har visats i både internationella solo- och grupputställningar såsom den 11:e Berlinbiennalen (2020), Moravian Gallery i Brno (2017), Center of Polish Sculpture i Orońsko (2020), Museum of Modern Art i Warszawa (2020), på Art Encounters-biennalen i Timişoara (2019) och Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt i Köln.

Mirga-Tas är pristagare av Politykas Passport för bästa konstnär från Polen 2020 och Maria Anto och Elsa von Freytag-Loringhoven konstpris (2021) till en ung konstnär som verkar för att motverkar utanförskap, diskriminering och främlingsfientlighet.

se utställning

Mirga-Tas om utställningen Suno Mangie Dzialas / Jag har en dröm.

Konstnären Małgorzata Mirga-Tas ställer ut på konsthallen i början av 2023. Foto Daniel Rumiancew.

Mirga-Tas är särskilt uppmärksammad för sina detaljrika och storskaliga textila verk. Del av verket Re-enchanting the World (June), foto Daniel Rumiancew.

Under 2022 medverkar Mirga-Tas med den hyllade utställningen Re-enchanting the World i den polska paviljongen på Venedigbiennalen. Foto Daniel Rumiancew.

Utställning