Konstnärer

Linda
Tedsdotter

Verksam Göteborg
Linda Tedsdotter Johan Zetterquist

Jag föreställer mig ett hem – Göteborgs Konsthall 100 år

Apocalypse Insurance – Proper Priorities ingår i serien Apocalypse Insurance som Linda Tedsdotter arbetat med sedan 2018. I serien utgår Tedsdotter från olika framtida skräckscenarier där humor kombineras med allvar och samhällskritik. I Proper Priorities har hon inspirerats av ”toapapperskrisen” under Coronapandemin och gestaltar människors prioriteringar vid en annalkande kris. Här visar Tedsdotter 1260 st toapappersrullar som tillsammans bildar en abstrakt och geometrisk skulptural målning, ett verk som hägrar och vakar över utställningens ingång och utgång.

Linda Tedsdotter (f. 1975) är utbildad vid Konsthögskolan Valand i Göteborg och har varit styrelseledamot för flera konstinstitutioner såsom Röda Sten Konsthall, konsttidskriften Paletten samt det konstnärsdrivna Galleri Box.

Utgångspunkter i Tedsdotters arbete utgörs ofta av omgivningar, situationer eller det samhälleliga politiska läget. Konceptuellt utvecklar hon sedan platsspecifika eller kontextrelaterade verk. Utöver sin konstnärliga verksamhet arbetar Tedsdotter som frilansande curator. Tedsdotter bor och verkar i Göteborg.

På Göteborgs Konsthall medverkade Tedsdotter i utställningsprojektet Untitled 2020 med ett videoverk som kan ses här.

apocalypse Insurence

Linda Tedsdotters medverkan i utställningsprojektet Untitled är en processpresentation av Apocalypse Insurance – Gardening. Verket ingår i serien Apocalypse Insurance, där alla verk har en utgångspunkt i rädslan för framtida hot. Skillnaden i detta verk mot de tidigare i serien är att hotet redan är här och fantasi ställs mot verklighet.

Tedsdotter ser sig som en prepper-konstnär, hon föreställer sig framtida scenarier och vad hon kan tänkas behöva för att överleva dem, och gör sedan konstverk som på olika sätt ska hjälpa henne ta sig igenom dessa dystopiska tider. Trots att verken är gjorda med en viss humor är kritiken mot det individualistiska samhället ändå närvarande.

Tedsdotter påbörjade processen med Apocalypse Insurance – Gardening precis innan Covid 19-pandemin satte igång. Från att vara en rolig ide att preppa med kunskap om odling och allt vad det innebär, har iden utvecklat sig till att konstnären på blodigt allvar förbereder sig för eventuella matsanktioner.

Linda Tedsdotters konst är ofta platsspecifik eller på något sätt relaterad till den plats och det sammanhang som den är en del av, och närmar sig betraktarens sinnen genom ingripanden i miljön. Utöver sin konstnärliga verksamhet arbetar Tedsdotter som frilansande curator. Tedsdotter är utbildad vid Konsthögskolan Valand och har varit styrelseledamot för flera konstinstitutioner såsom Röda Sten Konsthall, konsttidskriften Paletten samt det konstnärsdrivna Galleri Box. Tedsdotter (f. 1975) bor och verkar i Göteborg.

Apocalypse Insurance-Gardening, Linda Tedsdotter

Utställning