Konstnärer

Hanna Antonsson

Verksam Göteborg, Sverige
Hanna Antonsson Auto Wing VIII, 2023 Duvvingar, bakljus, vindrutor, stål, elektronik, 200 x 200 x 160 cm

Utgångspunkt för Auto Wing VIII är kollisionen mellan djur och motordrivet fordon. Antonsson hittar sina material runt om i staden Göteborg, på gator och torg, längs vägrenar. Berättelsen om ett tidigare utspelat drama finns således kvar i konstverket och utgör dess beståndsdelar, som en grundförutsättning för verkets existens och dess DNA.  I en iscensättning med autentiska delar smälts vingar från påkörda duvor och döda bildelar samman i en skulptur, två material som vittnar om tidigare erfarenheter.

Krossade vindrutor ställda på högkant omringar ett lysande bakljus med mekaniserade, viftande vingar monterade på det objekt som en gång dödat fåglarna. Skulpturen är både en betraktelse och en meditation över vårt gemensamma stadsrum och rymmer ett före och ett efter, både liv och död. 

Hanna Antonsson (f.1991) bor och verkar i Göteborg och innehar sedan 2020 en kandidatexamen i Konstnärligt fotografi från HDK-Valand. Hon är internationellt verksam genom utställningar i Tokyo, London och New York och deltar i årets upplaga av Liste Art Fair Basel. 

Utställning