Konstnärer

Roger Risberg

Verksam Göteborg, Sverige
Roger Risberg Okänd titel, 1990  Akryl på kartong, 32 x 34 cm Courtesy: Daniel Götesson

Göteborgskonstnären Roger Risberg är känd för sina kraftfulla målningar av allt från djur och människor till vardagscener. Han har både fascinerat och inspirerat nya generationer av konstnärer. Den oförställda stil som utmärker Roger Risbergs måleri och teckningar gestaltar här en dramatisk händelse. Det är ett okänt verk som gestaltar två brandbilar, en ambulans, en eldsvåda och en person som brinner.  Allt är direkt förmedlat och brännande akut i en väl avvägd komposition som vittnar om en omsorgsfullhet i metod, uttryck och färger.

Bilden tros komma från den tiden han var hemlös och bodde på en vind. Händelsen härrör antingen från att han vid något tillfälle skulle satt denna vind i brand. En annan anekdot är att bildens ursprung kommer från ett rånförsök på en bank där han satte eld på en växt och då även råkade sätta eld på sig själv. Ursprunget och omständigheterna som ligger till grund för denna målning är oklar. 

Roger Risberg (1956–2011) föddes i Göteborg och utbildade sig på Konstfack i Stockholm åren 1979–84. Risberg fick sitt stora genombrott i slutet av 80-talet med ett stort antal separatutställningar och finns representerad på bland annat Nationalmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Bonniers Konsthall och Moderna Museet.

Utställning