Konstnärer

Mathilda Frykberg

Verksam Göteborg, Sverige
Mathilda Frykberg Kyrie eleison #1, #2, #3, #4, 2020  Torrpastell på duk, tapet, video, varierande mått. Courtesy: Konstnären, i samarbete med Gustav Leijelind.

Mathilda Frykberg arbete är fullt av religiösa konnotationer, där den andliga och konstnärliga upplevelsen är nära besläktade. Där båda upplevelserna ger, i sin bästa form, plats för abstraktion och känslan av meningsfullhet samt möjliggör nya insikter på ett existentiellt plan. Kyrie eleison (Herre förbarma dig på grekiska), används inom den kristna mässan och är ett rop på hjälp.

I Mathilda Frykbergs installation levandegörs den religiösa tematiken av en upphöjd och ödslig stillhet – det har inträffat något i rummen, men vi vet inte vad. Frykberg lyfter fram matens relation till teman som förfall och kris och hon sammankopplar det med världens akuta spannmålsbrist 2022 till följd av kriget i Ukraina samt den värsta torkan i Östafrika på över 40 år. En skakad omvärld påminns om livsmedelsproduktionens både komplexa och fragila system.

Frykbergs installation öppnar upp för frågor om klass såväl som människans relation till maten, jorden och kroppen. Tankarna går här både till vanitas-traditionen med stillebenmotiv, den sista måltiden, katastrofen och överflödets kopplingar till fåfänglighet. Titeln på verket lämnar en fråga hängande i luften: mot vem eller vad riktar vi våra rop på hjälp?

I utställningsrummet kommer middagssittningar äga rum. 

Mathilda Frykberg (f. 1987) är verksam i Göteborg och utbildad i fotografi vid HDK-Valand. Hon arbetar tvärdiciplinärt med teckning, text, fotografi och film. Mathilda Frykberg har under de senaste åren deltagit i flera utställningar i Stockholm, Göteborg och Värmland. 

Utställning