Konstnärer

Eva Linder

Verksam Göteborg, Sverige
Eva Linder Hendrik Zeitler

Allting på jorden kommer att gå under – Arendt, Noa och djuren bygger en båt

Eva Linders film Allting på jorden kommer att gå under – Arendt, Noa och djuren bygger en båt är löst baserat på Hannah Arendts tankar om mänskliga rättigheter och bibelns historia om Noas ark. Det är den stora arken som, enligt första Moseboken i Bibeln, byggdes av Noa enligt Guds anvisningar. Noa fick i uppgift att rädda sig själv, sin familj och jordens alla djur från en världsomfattande översvämning, så kallad syndafloden.

Berättelsen förekommer i de abrahamitiska religionerna; judendomen, kristendomen och islam. Linders verk ställer här de existentiella frågor som följer berättelsen om Noa; vilka ska räddas och vilka ska lämnas kvar? Vem ska göra urvalet? I filmen har karaktären Hannah Arendt börjat ana oråd, att båten som Noa bygger inte kommer att kunna rymma alla. Arendt, Vargen och Fåret samlar sig och konfronterar Noa, som hänvisar till Guds instruktioner. Oron sprider sig.  

Hättsjön

Hättsjön är en sjö i Dalarna där Eva Linders mormor på 1980-talet växtfärgade garnet som verket Hättsjön är broderat med. Linders morfar fraktade på 1950-talet dit en timrad lada över snön från sin hemby i Nås finnmark. Berättelsen om en gammelmor- och gammelfars uppväxt för över hundra år sedan lever vidare, ända in i vår tid. Linder har här gjort en serie porträtt över olika betydelsefulla, geografiska områden.

Hättsjön, som är en del utav Linders släkt- och barndoms landskap, fylls på av vatten från myrar i området och är den första sjön i sjösystemet i Västerdalarna. Innan vattnet från Hättsjön når havet efter 40 mil, passerar det genom fem vattendrag. Verket Hättsjön är det första i en serie punchneedle broderier som tillkommit de senaste åren.

Delsjöarna 

Delsjöarna utgår från Delsjöområdet i Göteborg som anses vara stadens vattenmagasin. Vatten leds från Göta älv genom en nästan milslång tunnel, magasineras i Delsjöarna en månad, för att sedan ledas vidare till Lackarebäcks vattenverk. Eftersom vattnet från älven innehåller kvicksilver från industrierna har halterna i sjöarnas vatten ökat sedan älvens vatten leddes dit, vilket har lett till att fiskarna i Delsjöarna nu är oätliga. Delsjöreservatet är också ett populärt friluftsområde.

Rya skog

Rya skog är Göteborgs första naturreservat. I det lilla skogsområdet som ligger vid Göteborgs hamn på Hisingen finns rester av mycket gammal, kanske förhistorisk, skog. Där finns stora ekar och en befästningsvall från 1600-talet som vittnar om tidigare bruk av platsen. Precis utanför Rya skog, mellan skogen och älven ligger Göteborgs geografiska mittpunkt. Ryaverket, som ligger intill Rya skog, är Nordens största avloppsreningsverk. 

Eva Linder (f. 1973) är verksam i Göteborg och utbildad på Umeå Konsthögskola och Akademin Valand i Göteborg, hon har även en examen i Tros- och livsåskådningsvetenskap från Uppsala universitet. Linder har haft separatutställningar i Göteborg, Lund, Karlsruhe och Helsingfors. Hennes filmer har visats bland annat på GIBCA, Marabouparken, Rooseum, Grazer kunstverein och Anthology Film Archives i New York.

Utställning