Konstnärer

Amanda Björk

Verksam Göteborg, Sverige
Amanda Björk slöja drypa dagen ömsas öga vid, 2023  Siden, bivax, vejde, vau, 2100 x 140 cm Courtesy: Konstnären

Amanda Björks platsspecifika målning, vars duk är av siden, är genomdränkt i bivax. När vaxet hettas upp och smälter får verket förmågan att klistra sig fast mot ytor. Den appliceras som en hud mot väggytan och sträcker sig upp över taket och faller ned för att möta sina betraktare. Björk strävar i sitt verk slöja drypa dagen ömsas öga vid efter att gestalta en materiell intimitet genom det textila verket som förenar sig med rummets arkitektur. Samtidigt frilägger hon målningens beståndsdelar och dess förmåga att omvandlas från tvådimensionell duk till tredimensionell rumslig skulptur.

Amanda Björk (f. 1992) är verksam i Göteborg och Småland. Hon erhöll sin masterexamen i konst från Konstfack 2021 och har tidigare studerat vid Akademin Valand. Amanda Björk har ställt ut på platser som Fullersta gård i Huddinge, Smålands konstarkiv i Vandalorum, Värnamo och Konstnärshuset SKF i Stockholm, hon är representerad vid bland annat Smålands konstarkiv och Statens konstråd.

Utställning