Konstnärer

Zehra Ay

Verksam Göteborg, Sverige
Zehra Ay Spegling, 2017–2023   Akryl på duk, textil, varierande material, varierande mått. Courtesy: Konstnären och privat samling

Zehra Ays konstnärliga process är levande och intuitiv. Kanske kan man kalla den ett sorts lekrum eller motståndshandling mot social isolering. Samtida, samhälleliga normer och förväntningar är återkommande teman i hennes verk, som kommer till uttryck genom olika val av tekniker och medier, som teckning, grafik, broderi och skulptur. Snarare än att betrakta varje konstverk som ett avslut ingår verken i kontinuerliga omgestaltningar som leder till nya utsagor och skepnader. Exempelvis kan en bild börja som en teckning, därefter blir den ett broderi, som sedan kan bli grafik och skulptur.

Med humor och lekfullhet protesterar hennes konst mot kvinnors sociala positioner i olika kulturella sammanhang och kan betraktas som visuella dokumentationer eller reflektioner av politiska och sociala händelser i hennes omgivning.

Zehra Ay (f. 1950) tog sin Bild- och slöjdlärarexamen vid Ankara Gazi Universitet i Turkiet 1978. Därefter har hon vidareutbildat sig inom konstvetenskap och olika konstnärliga tekniker. I dag arbetar hon i varierande tekniker och material i sin ateljé i Majorna.  

Utställning