Debattkväll

Torsdagen den 25 september 1969 anordnades debattkvällen ”Krigsmakt eller alternativa försvarsformer? Passivt motstånd, u-hjälp, fredsforskning osv.”

”Omkring 150 personer, övervägande ungdomar och påfallande många pax-sympatisörer och FNL-vänner, lyssnade mer eller mindre ljudligt”, skrev Hallands Tidning. Speciellt inbjudna var riksdagsman Jan Bergqvist (s), överste Nils Sköld, konstnär Gerhard Nordström, Rutger Fridholm (ordförande, fredsföreningen PAX) och Roger Cross medlem i kommunistiska förbundet.