Utställningar
2023.12.09 2024.04.14

Långsam­hetens vällust

ZHENG BO

Entré Fri entré
Datum 9 dec 2023 – 14 apr 2024
Plats Göteborgs Konsthall
Långsamhetens vällust Zheng Bo, Märta mossa, 2023. Foto: Hendrik Zeitler

Dagligen strömmar det in rapporter om den globala klimatkrisen, ökade sociala samhällsklyftor och politiska krigssituationer som i allt högre grad påverkar vår fysiska och mentala existens. I utställningen Långsamhetens vällust, med den Hongkongbaserade konstnären Zheng Bo, bjuds du in att tillsammans med konstnären undersöka hur vi kan stärka relationen till andra livsformer.

”Om vi verkligen vill gå in i en framtid där människan inte är världens centrum, måste vi behandla andra former av liv och materialitet med full respekt – biologiskt, intellektuellt och politiskt”, Zheng Bo.

Hur samspelar vi med naturens liv och rytmer? Kan vi erkänna och respektera andra livsformer? I Långsamhetens vällust står växtligheten i fokus.

Zheng visar ett särskilt intresse för mossa, en växt som har funnits på jorden i miljontals år. I ett samarbete med Botaniska trädgården i Göteborg undersöker Zheng mossornas betydelse historiskt, medicinskt och i relation till äldre folktro, men också vilken roll den mjuka mossan kan spela i vår samtid. Genom att väva en bädd av nio sorters mossa i ett mönster som inspirerats av textilkonstnären Märta Måås-Fjetterströms verk Hästagen från 1923 sammanlänkar han sin livsfilosofi med svensk textil historia. Något som också återspeglas i verkets titel – Märta mossa.

Förutom Märta mossa visas också två dansfilmer, samt två serier med blyertsteckningar där Zheng uppmärksammar blyertsteckningens relation till en lång botanisk historia. Genom att teckna med blyerts utvecklar han en nära relation till olika växter och ett andligt välbefinnande.

Utställningen innefattar också The Gardener, ett dansverk som utförs av dansare på och vid verket Märta mossa varje lördag under utställningsperioden. The Gardener är en omhändertagande karaktär med omsorg om mossan och besökaren. Ett samarbete mellan Zheng Bo, DACE – Dans Konst Kritisk Ekologi och konsthallen.

I sina konstnärliga projekt samarbetar Zheng med både människor och växter för att tillsammans göra övningar i ekosensibilitet, vilket kan beskrivas som en kroppslig förmåga att med våra sinnen resonera, kommunicera och interagera med naturen i dess fulla komplexitet och genom detta engagera oss moraliskt. I utställningen visas filmer av människor som interagerar och dansar med naturen.

Med konstnärliga metoder omprövar Zheng relationen mellan vetenskap, natur och kultur samt konst och liv. Han arbetar utifrån ett icke-människocentrerat perspektiv och han söker ett förhållningssätt som uppmuntrar till kontemplation och uppmärksamhet och som förenar livet med konsten.

Videoverket Samur är filmat i Mleiha-öknen.

Utställningens titel Långsamhetens vällust är hämtad från författaren, översättaren och botanikern Sten Selander (1891-1957). Selander är känd för sina naturskildringar och djupgående kritik av samhällets modernism som han kallade ”maskincivilisationen”. Tidigt varnade han för en framtida naturresursbrist och menade att vi inte har moralisk rätt att berika oss själva på de oföddas bekostnad.

Ett urval av teckningar ur Drawing Life visas i utställningen. Foto: Hendrik Zeitler

Öppna dina sinnen för mossorna

The Gardener är ett dansverk som skapats av dansgruppen DACE i samarbete med Zheng Bo. Här berättar Rickard Borgström och Rebecca Chentinell om sina tankar kring verket och vad du som besökare kan vänta dig.

3 frågor till Dace

Särskilt tack till Botaniska trädgården i Göteborg för att de delar sin tid, expertis och visdom med oss. Även till Rebecca Chentinell & Rickard Borgström i DACE – Dance, Art, Critical Ecology och Benedikte Esperi, Göteborgs universitet, för ett mycket uppskattat samarbete.

Om Konstnären