Utställningar
2023.09.16 2023.11.19

Gibca
2023

Entré Fri entré
Datum 16 sep 2023 – 19 nov 2023
Plats Göteborgs Konsthall
Göteborgs Internationella Konstbiennal 2023 (GIBCA) YABBA, Maria Jerez ©Bernhard Müller

Den 12:e upplagan av biennalen pågår mellan 16 september–19 november 2023.

Den kommande upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal reagerar på det permanenta tillstånd av kris som råder idag. Genom att sammanföra en mångfald av konstnärliga perspektiv och medvetet frångå dominerande tankemönster ­– som vidmakthåller status quo – öppnar biennalen i stället upp för att se vår samtid som fylld av möjligheter till förändring.

Inspirationen hämtas i den kreativa energin bland icke-normativa erfarenheter och berättelser, där rent spekulativa framtidsvisioner undviks till förmån för att lyfta fram redan befintliga sätt att leva tillsammans. Biennalen bejakar ett breddat queerbegrepp för att på så sätt ifrågasätta inlärda sanningar och bjuda in till ett gemensamt nytänkande och omskapande i förhållande till kropp, rum och tid.

Tänkt som en serie av möten mellan konstverk och betraktare ­– där upplevelsen kan skifta mellan alienering och förundran – vill biennalen skärskåda nuet och samtidigt sprida berättelser som hyllar vår kollektiva förmåga att föreställa oss och öva inför andra möjliga framtider.