Iris Touliatou (f. 1981 i Aten, Grekland) arbetar tvärdisciplinärt utifrån varje interventions behov.

Genom skulptur, teckning, ljud, doft och språk, skapar Touliatou flyktiga tillstånd och delade upplevelser som kommentarer på frågor om arbete, känslostyrda ekonomier samt olika existentiella tillstånd.

Touliatou har nyligen ställt ut på Kunsthalle Basel, Rodeo London/Pireus, Grazer Kunstverein, Amant, New Museum-triennalen 2021, 7:e Atenbiennalen, Work and Leisure, DESTE Foundation for Contemporary Art och Benaki Museum.

Local Libido 

Iris Touliatous verk är ett försök att hitta skärningspunkten mellan det privata och det publika, att föra det intima in i det offentligas omlopp. Local Libido rör sig mellan det politiska, ekonomiska och sociologiska registret å ena sidan; och det psykologiska och känslomässiga å den andra.

Doftsammansättningen som genomsyrar Göteborgs Konsthall och Röda Sten Konsthall är en mikroskopisk spridning av molekylära komponenter. Den tar sig till uttryck som nedbrytning av mänsklig hud, vårt största organ, och bildar kroppslukt genom beröring, arbete, rörelse, friktion, sex och ekonomiska transaktioner.

I samarbete med den Göteborgsbaserade parfymören Doftarkivet har lokala ekonomiska och sociala indikatorer översatts till en atmosfär av nyanser, upplevelser, förhållanden, drömmar om det publika och antietablissemang, stillestånd, avbrott och flöde.

Kompletterande titlar för detta verk är: Besökare eller, vad är oddsen för att hitta kärlek, vad är oddsen för att få en orgasm, vad är oddsen att överleva utan att stjäla, vad är oddsen för ekonomisk trygghet, vad är oddsen för att förkroppsliga problemet, vad är oddsen att ha dessa odds uppdagas.

Utställning