Konstnärer

Outi Pieski

Verksam Finland
Outi Pieski Foto: Karin Andersson

Outi Pieski (f. 1973 i Helsingfors) bor och arbetar i Ohcejohka (Utsjoki) och Numminen, Finland. Pieski arbetar med målningar och installationer som fördjupar sig i den arktiska regionen och samspelet mellan natur och kultur.

I sin konst behandlar hon hantverkstraditioner som somatiska och välbekanta vokabulärer för duodji, för att återuppliva samtalet om det samiska folket i den transnationella debatten.

Pieski har nyligen ställt ut på Martin Gropius Bau, Bonniers Konsthall, 23:e Sydneybiennalen, 1:a Helsingforsbiennalen, 13:e Gwangjubiennalen, finska paviljongen på den 58:e Venedigbiennalen, EMMA Museum, Kiasma och Southbank Centre.

Outi Pieski deltar i Gibca 2023, forms of the surrounding futures med verket Guržot ja guovssat / Spell on you!

Guržot ja guovssat / Spell on you!

Guržot ja guovssat / Spell on you! är en tredimensionell målning om motsägelsefulla krafter i samiska samhällen. Guoržžu är en fågel – eller ond ande – som ger otur, och Guovssa är en lavskrika, som ger tur. Konstverket bygger på den samiska reaktiveringsrörelsen och gestaltar en autonom situation med rötter i duodji-traditionen. Duodji är ett helhetskoncept som bevarar samernas filosofi, värderingar och andlighet och kopplar ihop dem med praktisk och traditionell kunskap. Duodji är att göra och tillverka, slöjda och skapa. Trots kolonialismens försök att utplåna duodji-traditionen är den fortfarande kraftfull och levande idag.

Guržot ja guovssat / Spell on you!  är tillverkad av kvinnor från Sápmi i Finland, Norge och Sverige: Outi Pieski, Máret Johanna Huuva, Jenni Laiti, Ulla Magga, Leena Karoliina Mattanen, Laura Annika Pieski, Sunnamaarit Sara-Tornensis, Biret Haarla Pieski, Gáddjá Haarla Pieski, Eeva-Kristiina Nylander, Kaarin Wes.

Utställning