Konstnärer

Outi Pieski

Verksam Finland
Outi Pieski Foto: Heikki Tuuli.

Outi Pieski (f. 1973 i Helsingfors) bor och arbetar i Ohcejohka (Utsjoki) och Numminen, Finland.

Pieski arbetar med målningar och installationer som fördjupar sig i den arktiska regionen och samspelet mellan natur och kultur. I sin konst behandlar hon hantverkstraditioner som somatiska och välbekanta vokabulärer för duodji, för att återuppliva samtalet om det samiska folket i den transnationella debatten.

Pieski har nyligen ställt ut på Martin Gropius Bau, Bonniers Konsthall, 23:e Sydneybiennalen, 1:a Helsingforsbiennalen, 13:e Gwangjubiennalen, finska paviljongen på den 58:e Venedigbiennalen, EMMA Museum, Kiasma och Southbank Centre.

Utställning