Konstnärer

P. Staff

Verksam Los Angeles och London
P. Staff

P. Staff (f. 1987) baserad i Los Angeles och London.

P. Staff hämtar inspiration från en rad olika källor, bland annat nekropolitik, affektteori och transpoesi, samt egna studier i modern dans, astrologi och vård i livets slutskede. I Staffs interdisciplinära praktik används de här olika trådarna för att framhäva de processer med vars hjälp kroppar – inte minst transpersoners, queeras och funkisars – tolkas, regleras och disciplineras i ett strikt kontrollerat samhälle.

Staff har nyligen ställt ut på Kunsthalle Basel, Commonwealth and Council, LUMA, Institute of Contemporary Art, Shanghai, Serpentine Galleries, 59:e Venedigbiennalen, 13:e Shanghaibiennalen, MoCA, MoMA och Julia Stoschek Foundation, Düsseldorf.

Utställning