Utställningar
2023.04.29 2023.05.21

HDK-
VALAND:
Biting
My
Tongue

Entré Fri entré
Datum 29 apr 2023 – 21 maj 2023
Plats Göteborgs Konsthall
I samarbete med HDK-Valand Göteborgs Universitet
HDK-Valand: Biting My Tongue Saga Eklund

Årets examensutställning från mastersprogrammet på HDK-Valand, Högskolan för konst och design förenar tio konstnärer under tänkespråket att det som inte sägs är precis lika viktigt som det som sägs. Titeln Biting My Tongue är ett idiom som betyder att “bita sig i tungan” och anspelar på den växelverkan som finns mellan det uttalade och olika typer av tystnad. Bita sig i tungan kan beskrivas som att säga något men ångra det i samma ögonblick. 

Att vara tyst kan handla om en medveten strategi för att inte säga något som uppfattas stötande eller ett uttryck för sårbarhet. Det kan också röra sig om rädslan för repressalier. Titeln öppnar upp för en mängd associationer till olika psykologiska tillstånd. Framför allt det som sker när uttryck för tankar och aspekter av ens personlighet hålls tillbaka av yttre påverkan eller tvång.  

Men vem är det egentligen som biter sig i tungan? Som säger något i ena stund bara för att ångra det i nästa? Eller inte säger någonting alls? Om det är studenterna själva som väljer att undantrycka sina tankar och känslor, vad säger det i så fall om klimatet för konstskapande? Och om vårt samhälle i stort?  

De tio studenterna i Biting My Tongue, arbetar i olika medier – allt från måleri och skulptur till performance, installationer och videoverk. Materialitet och mysticism samsas med undersökningar kring normkritik, psykosocial hälsa, sexualitet och kroppslighet, samt digitalitet och existentiella frågor. Här skärskådas det egna psyket, samhällets ideal och dialogiska metoder där konsten i sig har en vilja och en röst. Inte sällan använder sig studenterna av ironiska strategier för att undersöka själva språkets byggstenar och tolkningar av ord. Samtiden tycks präglad av ensamhet, psykisk ohälsa, sexualisering, våld och en förhärskande känsla av att vara fast i olika system och strukturer. 

Utifrån en mångfald av olika perspektiv tar sig konstnärerna an relevanta samhällsproblem som vittnar om ett patos och engagemang som ger en unik glimt in i framtidens utmaningar och möjligheter.  

Deltagande studenter

Anna Kristina Bergman, Ricardo Diaque, Yana Deliyska, Saga Eklund, Thais Fernandes, Maria Hardin, Jonathan Lystbæk, Andrea Giovanni Oded, Pablo Encinas Alonso och Monique van der Wal.

Aktiviteter

Det finns inga aktiviteter