Publikation

Utställningen Renzo Martens: Episode III åtföljs av en publikation med artiklar av Mikael Nanfeldt, Aleksander Motturi och en intervju mellan Mikael Nanfeldt och Renzo Martens, samt information kring programverksamhet med samtal, paneldiskussioner och föredrag.

Ladda hem publikationen