0s+1s

0s+1s Collective är ett pågående samarbete mellan konstnärerna Sonia Hedstrand, Anna Kinbom, Rut Karin Zettergren (Sverige) och Choterina Freer (Storbritannien). Tillsammans utforskar kollektivet den tekniska historien ur feministiska perspektiv, anti-hierarkiska sätt att skapa konst i grupp samt cyberfeminismens förändrade villkor från 1980-talet till idag.

I Mozart´s Ghost presenterar 0s+1s en överblick över de senaste fyra årens efterforskningar och konstnärliga verksamhet. Besökaren får möjlighet att ta del av gruppens referenslitteratur, såväl som egenproducerade artiklar, musikvideos, ljudverk, bandade diskussioner, hemsidor och videokonstverk.

Till skillnad från de andra verken i utställningen, som byts ut kontinuerligt, kommer 0s+1s installationer att finns kvar under hela utställningsperioden.