Mozart’s Ghost

9 december 2017 - 15 april 2018

Medverkande konstnärer:

Silvia Bianchi, Petra Cortright, Militza Monteverde, Angela Washko, _lit_city_ (Alicia Hansen och Sara Thisner), Jeanette Hayes, Vida Lavén, Iris Smeds, Amalia Ulman och 0s + 1s (Anna Kinbom, Sonia Hedstrand, Rut-Karin Zettergren och Choterina Freer).

Internetkonst, feminism och motstånd

På 1960- och 70-talen använde sig feminister av personliga upplevelser inom konst och litteratur som ett sätt att öka medvetenheten kring kvinnliga erfarenheter. 30 år senare, på 90-talet – när internet blev tillgängligt – formulerade en ny generation feminister utopier för en mer sammanlänkad, jämlik och uppkopplad framtid. Cyberfeminism tog avstamp i det förflutna och ifrågasatte internet som de menade var ett patriarkalt system.

Göteborgs Konsthall presenterar Mozart’s Ghost, en utställning som genom konst, workshops och seminarier belyser nätet som ett utrymme för både motstånd och utopier.

Utställningen samlar konstnärer som inspireras av nostalgin som idag finns kring internet-, tv- och kändiskultur från 90-talet – en period som sammanfaller med att cyberfeminism växte fram.

Dagens självdokumentations– och bekännelsekultur är på många sätt kopplad till tidigare rörelsers motstånd. Samtidigt har den också utvecklats till en jakt på “likes”, en idealiserad och kommersialiserad konstruktion av jaget och identiteten. Kulturen som vuxit fram genom sociala medier, som Facebook, Instagram, Youtube och dataspel, tvingar oss alla att omvärdera frågor kring frihet, intimitet och anonymitet. Vi ser idag allt fler konstnärer som, genom videor, gifs, memes och annat webbaserat arbete, vill ta tillbaka makten inom dessa forum.

I Mozart’s Ghost medverkar både svenska och internationella konstnärer med arbeten från de senaste tio åren. Flera verk berör sexism, rasism och ekonomisk ojämlikhet, medan andra fokuserar på teknik och dess estetik. Gränsen mellan verklighet och det digitala är mer flytande än någonsin, och i utställningen visar vi hur det har påverkat konsten.

Utställningen består av tre perioder

Mozart’s Ghost är uppdelad i tre olika perioder, där respektive del fokuserar på olika aspekter av internetkonsten idag: kroppen, det digitala rummet och avslutningsvis presenteras ett större projekt av konstnären Amalia Ulman där hon utforskar frågor kring identitet. Läs mer om de olika perioderna här!

Kroppen
9 december 2017 – 28 januari 2018
Konstnärer: Silvia Bianchi, Petra Cortright, Militza Monteverde, Angela Washko

Det digitala rummet
30 januari – 4 mars 2018
Konstnärer: _lit_city_ (Alicia Hansen och Sara Thisner), Jeanette Hayes, Vida Lavén, Iris Smeds

Identitet
6 mars – 15 april
Konstnärer: Iris Smeds, Amalia Ulman

Ett fördjupande arkiv- och researchmaterial av det svensk-brittiska konstnärskollektivet 0s + 1s (Anna Kinbom, Sonia Hedstrand, Rut-Karin Zettergren och Choterina Freer) presenteras under hela utställningsperioden.

Curator: Alida Ivanov
Scenografi: Aron Kullander-Östling och Pål Rodenius

Fotnot: Titeln är lånad från The Net, en film från 1995. Sandra Bullocks karaktär Angela Bennett får en diskett med hemsidan ”Mozart’s Ghost, The Hottest Band on the Internet”. Hon upptäcker att den fungerar som en bakdörr till hela internet men den innehåller också ett virus som sätter hennes liv i fara. I slutändan lyckas hon, genom sina hacking skills, fälla ett storföretag och ta tillbaka makten över sitt liv.