Model of Continuation

2013, HD video, färg, ljud och stum, 24:31 min

I en projektion på väggen möter vi verket Model of Continuation, en film som är en fortsättning på To the Vision Machine, som vi hittar i konsthallens entré.

Mycket av materialet är detsamma, vi ser den digitala videokameran som plockas isär av konstnärens händer och en modell av minnesmuseet i Hiroshima som noggrant studeras av en irrande kamerablick. Dokumentära filmsekvenser blandas med spelfilm, olika berättelser kring bombens fall över Hiroshima möter varandra.
Det som främst skiljer de två filmerna åt är att vi som betraktare här tillåts ta ett kliv tillbaka. Vi ser inte enbart den tidigare filmen utan också hur denna film projiceras i en konstnärsateljé, där rummet och projektionen filmas av i olika vinklar.

Datorn och projektorn som spelar upp denna film är väl synliga för oss och tycks bilda ett slutet system. I filmen förekommer flera olika tidsskikt samtidigt, filmens tidsrymd, rummet med sina stilla objekt likt en stillbild och tiden utanför rummet där ett sporadiskt arbete pågår medan dagsljuset skiftar.

Selander fortsätter här sin utforskning av den digitala bilden, av filmen, tiden och seendets olika lager av betydelser och berättelser.

Med stöd av projektet Mikrohistorier, Konstfack och Vetenskapsrådet.
Courtesy Lina Selander och Galleri Riis.