Katrine Persson

Född 1976 i Nacka
Kalejdoskop, installation med färgfilter, 2006

Katrine Persson har främst arbetat med installationer där betraktaren varit medskapande i verken. I verket Tuppjuck, som till formen påminde om ett stånd på ett nöjesfält eller tivoli, kunde betraktaren få göra sig av med vardagsfrustrationer genom att kasta bollar på porslinstallrikar, uppställda i rader. I Photos from the ledge gav hon besökarna chansen att bli avfotograferade som om de medverkade i en actionfilm. På fotografierna syns de skenbart hängande från ett högt hustak, hotande nära att tappa taget och falla ner på asfalten långt där nedanför.

På senare tid har Perssons arbete allt mer kretsat kring att med enkla medel skapa illusoriska effekter. I hennes examensutställning Horror Vacui visade hon till exempel stereoskop på podier i vilka man kunde se tredimensionella fotografier av scenerier som till synes existerade i gallerirummet.

Kalejdoskop består av ett antal färgfilter placerade ovanpå takfönstret i konsthallens entrérum. När ljuset bryts bildas ett sakralt spektrum i rummet.