Petra Bauer & Rebecka Thor

Konstnären Petra Bauer och skribenten Rebecka Thor presenterar tillsammans verket And all is yet to be done – där de reser tillbaka 100 år i tiden. Inspirationen till installationen kommer från den socialistiska kvinnorörelsen i Sverige. Thor och Bauers verk tar avstamp i våren 1920, när en grupp socialistiska svenska kvinnor beger sig på en resa mot det då nybildade kommunistiska Ryssland. Målet är den internationella kvinnokongressen i Moskva och under resan besöker de andra kvinnoorganisationer. I det revolutionära landet i öst inspireras de av vad som skulle kunna åstadkommas hemma i Sverige. Under sin resa skrev de resereportage för den socialistiska tidskriften Röda Röster.

En av kvinnorna, Kata Dahlström, fotograferade och samlade in vykort som porträtterade svårigheterna under tsarväldet och framhöll den positiva utvecklingen efter den Ryska revolutionen tre år tidigare. Det är en tid av förändring, när allt såg ut att vara möjligt. Samtidigt i Sverige var det här dock en tid utan stora framsteg. På Göteborgs Konsthall återbesöker Bauer och Thor, genom tre installationer, den här specifika tidpunkten i historien för att försöka föreställa sig hur ett alternativt samhälle hade kunnat se ut.

Petra Bauer (f. 1970, Sverige) och Rebecka Thor (f. 1982, Sverige) bor och verkar i Stockholm.