Haseeb Ahmed & Daniel G. Baird

Berätta om konstprojektet ni presenterar på biennalen?

Haseeb Ahmed (HA) – Vi arbetar på ett projekt som kallas Has the World Already been Made? Under de senaste sex åren har Daniel och jag arbetat med avgjutningar av små fragment av byggnader och objekt från en mängd olika platser runtom i världen.
Daniel G. Baird (DB) – Under åren har vi samlat ihop alla avgjutningar i ett stort arkiv. Projektet växer och det är fullt av referenser mellan de ihopsamlade fragmenten.
HA – Alla avgjutningar innehåller många olika referenser och är i naturlig storlek, kopior av sådant som existerar i verkligheten. Alla delarna blir till skulpturer eller installationer och vi har gjort avgjutningar på så vitt skilda platser som Moskva, Kalifornien och Pakistan. Ibland beskriver vi det som att vi konstruerar rum eller platser med en sorts skulptural vokabulär, en sorts ”ornamentens grammatik”, för att låna ett begrepp som i mitten av 1800-talet myntades av arkitekten och designern Owen Jones.
DB – Verket för konstbiennalen rymmer två delar, en på varje utställningsplats. De bygger på vår bild av ett klocktorn, närmare bestämt ett så kallat beffroi. Den centrala komponenten i varje del är avgjutningar av partier på klocktorn där själva urtavlan sitter.
HA – Vi utgår alltid från någon form av arkitektonisk arketyp när vi skapar våra installationer, såsom fontäner, broar och fasader. Klocktornen, beffroierna, klassas i dag som ett gemensamt franskt och belgiskt världskulturarv och betraktas som tidiga exempel på sekulär arkitektur. I varje stad fanns två byggnader med torn – ett som hörde till katedralen eller kyrkan, och ett annat med en sekulär funktion. Städernas domstolar var placerade i de sekulära tornen, som ofta också smyckades med en urtavla. Dessa två parallella byggnader och torn ses som ett tidigt exempel på separationen mellan stat och kyrka.

Vad vill ni väcka för frågor med era verk?
HA – Tanken om en universell estetik uppstår på 1700-talet, när kolonialismen når sin höjdpunkt och föremål rör sig kors och tvärs över hela världen. Kan delarna vi har gjutit av representera den helhet som de är en del av? Kan detta enda fragment göra helheten närvarande på en ny plats? Återfinner vi samma estetiska preferenser över hela världen? Normalt betonar vi ju skillnader när vi betraktar världen. Men för oss är det tvärtom likheterna som är intressanta. Vi har kallat projektet Has the World Already Been Made? Hur återskapas världen till sin egen avbild?

Haseeb Ahmed är verksam i Bryssel
Daniel G. Baird är verksam i Chicago

Foto: Hendrik Zeitler

Se verken och en intervju med konstnärerna här!

Has the world already been made GIBCA 2017 from MigDig on Vimeo.