Laure Prouvost

Laure Prouvost arbetar med film och skulptur i storskaliga installationer som framstår som surrealistiska världar med många lager. Med ett egensinnigt visuellt filmspråk, karaktäriserat av en collageestetik med snabba klipp som varvas med ljud, text och bild, skapar hon förföriska och närmast taktila upplevelser. Hennes verk står i ständig dialog med konst- och litteraturhistorien. Genom att direkt tilltala eller ställa frågor till betraktaren lockas denne in i filmens värld och blir på så sätt delaktig i Prouvosts komplexa berättelser. I glidningen mellan fiktion och verklighet, och med humorn och poesins hjälp, ifrågasätter och undersöker Prouvost konstens värde. Hon väcker frågor om hur vi ser på och använder vår materiella omgivning.

I verket Wantee (2013), som visas på Göteborgs Konsthall, presenteras Prouvosts fiktiva morfar, en okänd konceptkonstnär och en nära vän till konstnären Kurt Schwitters. I ett iscensatt och övergivet vardagsrum får vi ta del av Prouvosts sökande efter sin morfar som försvunnit ner i en konceptuell tunnel. Genom de objekt vi möter i filmen berättas det om morfaderns kamp för att upprätthålla sitt rykte som konstnär och striderna han hade med sin fru som önskade sig skulpturer som var mer funktionella i vardagen. Wantee undersöker relationen mellan fiktion och verklighet och konst kontra bruksföremål, men visar också på konstnärens brist på kontroll över hur dennes verk kan uppfattas och tas emot.

Laure Prouvost född 1978 i Croix, Frankrike. Verksam i Antwerpen.