Konstens Plats

I spegeln ser jag mig själv där jag inte är, i en overklig, virtuell rymd som öppnar sig bakom ytan; jag är där borta, där jag inte är, en sorts skugga som gör mig synlig för mig själv, som låter mig se mig själv där jag inte är: sådan är spegelns utopi. (…) Spegeln fungerar i det hänseendet som en heterotopi: den gör den plats där jag befinner mig i det ögonblick då jag ser på mig själv i spegeln på en gång absolut verklig, sammanlänkad med all den rymd som omger den, och absolut overklig, eftersom den, för att kunna uppfattas, måste passera genom den virtuella punkt som finns där borta.

Michel Foucault, i Of Other Spaces

Föreställningar om vad konst är varierar och är avhängigt av faktorer såsom personlig smak, tolkning och kulturell bakgrund. I projektet Konstens plats tar konstnären Esther Shalev-Gerz upp diskussionen om relationen mellan konst och kontext och för den in i människors vardagsliv. Projektets utgångspunkt har varit att reflektera över konstens plats inom skilda traditioner, sett genom människor med olika kulturell bakgrund. Verket bygger på samtal och bidrag från 38 konstnärer som bor i stadsdelen Bergsjön, Göteborg. Konstnärerna har svarat på frågorna: ”Hur skulle du definiera konst?” och ”Var finns den plats där konsten äger rum?”

Genom konstnärernas medverkan ger projektet en bild av de många personliga visioner som finns om konstens plats. Det kopplar samman faktiska situationer med fiktiva idéer och förbinder egna erfarenheter med föreställningar om ideala förhållanden. Minnen och tankar om var konst äger rum i deltagarnas kultur förbinds med deras nuvarande liv och rum. På så vis flätar projektet samman det förflutna med det nuvarande liksom olika sammanhang och en bas skapas för att nå fram till ett nytt och kanske annorlunda sätt att se på konst.

Utställningen Konstens plats äger rum på två platser, Bergsjön Centrum (Rymdtorgets shoppingcentrum) och Göteborgs Konsthall. De två delarna av projektet är olika, men kompletterar varandra, och för att få en samlad upplevelse skall man helst se bägge delar. I installationen i Bergsjön visas en film utan ljud där man kan se konstnärerna lyssna på sina egna beskrivningar och konstdefinitioner i hemmets avskildhet. Mellan de olika sekvenserna har citat om konst från konstnärer runt om i världen – både kända och mindre kända – lagts in. Citaten kommer från utställningen Magiciens de la Terre som visades i Paris 1989 och som på grund av sin postkoloniala ingång fick ta emot både lovord och kritik. På Göteborgs Konsthall består installationen av deltagarnas röster och berättelser om sina ”konstplatser” samt fyra visuella förslag på hur dessa kan gestaltas. De föreslagna modellerna knyter an till fyra olika platser: köket, ateljén, kulturhuset och icke-platsen.

Med visningen på två platser bjuder Esther Shalev-Gerz in betraktaren att aktivt återförena deltagarnas ståndpunkter och att bidra med sina egna. Den institutionella auktoriteten får maka på sig lite när det gäller att definiera vad som är konst och var den äger rum. I stället kopplas olika rumsliga konstruktioner och kulturella områden samman och en plattform för en fortsatt undersökning skapas.

Samarbetet

För Esther Shalev-Gerz betyder samarbete och deltagande att dela på ansvar och arbeta för en hållbar utveckling. När hon arbetar med ett projekt anser hon det väsentligt att det för med sig nya relationer och initiativ, oavhängigt av projekten, som en slags konstens besmittning. I organiserandet av Konstens Plats var hon därför intresserad att involvera lokala kulturarbetare och konstinstitutioner tillsammans med bostadsföretag och en kommunal förvaltning. En styrgrupp bildades av medlemmar med olika bakgrund, erfarenheter och förväntningar. Gemensamt för medlemmarna var målet att öka räckvidden och förbättra förutsättningarna för nya möten och erfarenheter av konst. Styrgruppen består av: Bergsjöns Kultur & Mediaverkstad, Chalmers – Institutionen för Arkitektur, Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborgs Konsthall, Göteborgs Stad Bergsjön, Göteborgs Stad Kulturförvaltningen, Kulturföreningen bob, GöteborgsLokaler Förvaltnings AB, Konsthögskolan Valand – Göteborgs universitet, Tryggare och Mänskligare Göteborg.

Deltagare

Samuel Asmelash · Djoan Cardoi · Jakob Cucovic · Dodou Drammeh · Miia Fors · Iskender Garis · Julia Hedsved · Gisli Hjaltason · Marjatta Huhtakangas · Nono Lulendu Hunure · Haky Jasim · Bai Jeng · Charly Kalervo Lepistö · Anna Karlsson · Talar Kirkur · Ana-Maria Kovacs · Gyula Kovacs · Sanna Losell · Svante Malmström · Björn Mankner · Grant Martirosian · Aloyes Michael · Katarzyna Kasia Michnik · Salih Mojsinovic · Luis Naranio · Andre Ostojic · Nasrin Pakkho · Lova Palmer · Kambyz Pazoki · Elena Popova · Petter Rosenlundh · Börje Rydén · Karim Ali Sadoon · El Mustapha Sahmoud · Ann-Britt Svensson · Fatima Svensson · Masoud Vatankhah · Obilot Zeuschel

Esther Shalev-Gerz

Internationellt uppmärksammad för sina originella bidrag till området konst i den offentliga sfären och för sitt ständiga utforskande av demokratins natur, det kulturella minnet och det offentliga rummets politik. I mer än 20 år har hon inriktat sitt arbete på aktioner och projekt i det offentliga rummet, på olika former av samarbeten och utbyte med publiken. Hennes installationer och projekt behandlar frågor om sociokulturella föreställningar och deras politiska följdverkningar och hur de i offentligheten påverkar och påverkas av individens egen historia. Esther Shalev-Gerz lever och arbetar i Paris. Sedan 2003 är hon professor vid Konsthögskolan Valand, Göteborgs universitet.

Information

Öppettider & visningar
Bergsjön Centrum, Rymdtorget affärscentrum
Tisdag – söndag kl 11 – 18
Måndag stängt
Allmänna visningar: söndag kl 11 & kl 13, onsdag kl 17 & kl 18.
För ytterligare information samt upplysningar om bokade visningar:
Agneta Asplund, tel 0736 65 40 09

Göteborgs Konsthall
Tisdag & torsdag kl 11 – 18
Onsdag kl 11 – 20
Fredag – söndag kl 11 – 17
Måndag stängt
Allmänna visningar: lördag & söndag kl 13, onsdag kl 18
(Konstens Plats visas tillsammans med Art Link)

Tack till
Christopher Fleischner · Johan Öberg · Kulturföreningen bob · Stefanie Baumann · Statens Kulturråd · Göteborgs Stad Trafikkontoret

Ett samarbete mellan
Bergsjöns Kultur & Mediaverkstad, Chalmers – Institutionen för Arkitektur, Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborgs Konsthall, Göteborgs Stad Bergsjön, Göteborgs Stad Kulturförvaltningen, Kulturföreningen bob, GöteborgsLokaler Förvaltnings AB, Konsthögskolan Valand – Göteborgs universitet, Tryggare och Mänskligare Göteborg.