Strange Attractors – Akademin Valand, MFA Fri konst, 2017

28 april 2017 - 21 maj 2017

Studenter

Karl Bergström, Rebecca Cusworth, Joel Danielsson, Geraldine Juárez och Ram Krishna Ranjan

Sammanfattning

Göteborgs Konsthall presenterar årets avgångsutställning med studenter från masterprogrammet i fri konst vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.

Vernissage fredag 28 april 17:00-20:00.

Curatorstext av Jason Bowman

Med utställningen Strange Attractors fortsätter det långsiktiga samarbetet mellan Göteborgs Konsthall och Akademin Valands masterprogram i fri konst.

Vi lever i en tid av extrem obeslutsamhet, oenighet och ofullkomlighet. Fakta ska vara alternativa och osanningar tillförlitliga. Våra sinnen och kroppar koreograferas allt mer av oklara företeelser. Jämställdhet tas för given och blir så motsatsen till krav på strukturell förändring. Affärsvärldens allestädesnärvaro gör oss allt mer upptagna. Data blir vår identitet och information är kontroll. Samhörighet antyds vara artöverskridande och interplanetär. Samtidigt  kollapsar världen på grund av girighet. Vi lever på övertid och närmar oss punkten då det är för sent.

Vad gör vi och vad gör vi åt det? Blir vi avsiktligt missledda? Ska konsten återspegla ett så förvirrande tillstånd? Vad kan eftertänksamhet leda till? Varthän drev innovationen föreställningsförmågan? Kan konsten fortfarande göra anspråk på att vara självständig i denna tid av missnöje? Hur kan inflytandemönster synliggöras?

Strange Attractors  finns i vad som kan verka vara oförutsägbara, slumpmässiga eller kaotiska fenomen. Begreppsmässigt tillåter de oss att reflektera över komplexa relationer och dynamiken mellan villkor och strukturer, händelser och erfarenheter, som kanske är krångliga att hantera och förstå.

Konstnärerna Karl Bergström, Rebecca Cusworth, Joel Danielsson, Geraldine Juárez och Ram Krishna Ranjan kommer att undersöka några av vår tids akuta angelägenheter i sina verk och projekt. Med sin konst analyserar de ett antal av samtidens omständigheter, villkor, strukturer, missnöjesyttringar och innebörder. Strange Attractors är därför en utställning som inte är organiserad kring en enskild tematik. Istället är den en rad oväntade vändningar, en obekväm konstellation av konstnärligt tänkande och olikartade uttryckssätt. Verken som samlas på denna offentliga institution gör inte anspråk på samförstånd, vissa kanske istället repellerar varandra och helheten lovar ingen tydlig vägledning. Ändå antyder denna utställning att vi fortfarande har förmågan att begrunda hur relationer kan uppstå i formandet av våra förmodade främlingsskap.

Jason Bowman är universitetlektor vid Akademin Valand och utställningens curator. Han är konstnär med curatorisk inriktning, skribent, forskare, bildkonstkonsult och programansvarig för masterutbildningen.

Strange Attractor, ibland översatt till kaotisk, eller mystisk attraktor, är en matematisk term inom kaosteori.