Yto Barrada och Hala Elkoussy

24 januari 2009 - 5 april 2009

Sammanfattning

Årets första utställning på Göteborgs Konsthall rymmer två separata presentationer av konstnärerna Yto Barrada och Hala Elkoussy. Utställningen är den första större presentationen av dessa två uppmärksammade konstnärer som görs i Sverige. Parallellt med utställningen, och Göteborgs filmfestival, visas även filmprogrammet ”Another Border” som skapats i samarbete med Cinemateket i Tanger.

Yto Barrada

Yto Barradas (f.1971, Marocko/Frankrike) hemstad Tanger präglas av närheten till Gibraltar sund och nybyggda hotellkomplex. Här samlas människor som drömmer om att ta sig över till Europa men också européer som kommer för några veckors sol- och badsemester. Bägge dessa aspekter av staden ryms i Barradas fotografiska arbeten.

Hon studerade historia och political science vid Sorbonne i Paris, men begränsad av den akademiska diskursen sökte hon sig mot konsten. 1998 började hon beskriva situationen i hemstaden Tanger genom det fotografiska projektet A Life Full of Holes (The Strait Project).  I detta verk porträtteras människor vars dagliga liv har stagnerat och definieras av drömmen att korsa Gibraltar sund. Det är ett liv utan närvaro i nuet, fyllt av ouppfyllda drömmar och en önskan om att skapa sig en bättre framtid i Europa.

Hennes efterföljande verk A Hole is to Dig (The Iris Tingitana project) tar sitt avstamp i det botaniska landskapet. Här skildras den omvandling av Tanger som nu sker för att anpassa staden för turistindustrin. Den nya flora som införs är bara ett led i ett utarmande av mångfald och visar hur ett land, i sin strävan efter modernisering, anpassar det offentliga rummet och skapar monokulturer.

Verk

A Hole is to Dig (The Iris Tingitana Project), 2006-2009
Serie om 8 färgfotografier och fotografisk väggtapet

The Magician, 2003
Video, 18 min, loop

A Life Full of Holes (The Strait Project), 1998-2004
Serie om 15 färgfotografier

Hala Elkoussy

I Hala Elkoussys (f.1974, Egypten) konstnärskap befinner sig ofta människan och deras sociala interaktion i centrum. Flera av hennes verk tar sin utgångspunkt i födelsestaden Kairo, dess invånare och den förändring som följt i moderniseringens och globaliseringens kölvatten. I olika filmsekvenser låter hon några av stadens invånare själva komma till tals. De berättar om sig själva, sina drömmar och sin syn på staden. Vi får även andra exempel på vilka drömmar som säljs på Kairos marknader.

Hennes videoverk följer sällan någon rak berättarlogik, utan är ofta fragmentariska likt kapitel i en essä. Den uppbrutna strukturen förstärks ofta av det varierade bildspråket, som skiftar från en intervju med dokumentär prägel till sekvenser med poetiskt spelfilmsberättande. Elkoussy arbetar med personliga utsagor, mediarapportering och populärkulturella produkter och sätter fokus på såväl vardagliga banaliteter som människors begär, drömmar och förhoppningar.

Verk

On rooftops and other points of view / The interviews, 2005
Video, 47 min, loop
Språk: arabiska (med engelska undertexter)

On refrains, sets and a backdrop, 2006
Video, 43 min, loop
Språk: arabiska (med engelska undertexter)
Installation med fotografisk väggtapet, draperier och stolar

Maqaam Al Sayyid Moski (Shrine of St. Moski), 2006
Ljuslåda med 81 bilder, 180 x 180 cm

On red nails, palm trees and other icons – Al-Archief, 2008
Installation med 150 färgfotografier

Cinématèque de Tanger c/o Göteborgs Konsthall

ctt-logga100På uppdrag av Göteborgs Konsthall har Cinemateket i Tanger satt samman ett filmprogram som visar på vitaliteten inom den samtida marockanska filmen. Cinématèque de Tanger, som grundades av bland andra Yto Barrada, är en viktig kulturaktör i Nordafrika och ett ledande kulturcentrum i Marocko, inte bara för film utan även för video- och bildkonst.

Programmet Another Border, sammansatt av Bouchra Khalili och Yto Barrada, består av tio verk av marockanska konstnärer och filmskapare och är indelat i fyra tematiska huvudspår; (Hi)story Tellers, Feminine vs. Masculine, From a Distant Land och Who are the Others. CDT:s nedslag på Göteborgs Konsthall sammanfaller med den 32 upplagan av Göteborgs Internationella Filmfestival och utökar därmed det digra utbud av film som står till buds i staden.