Olle Andersson

Olle Andersson, född 1976 i Skövde, arbetar med såväl fotografi och video som skulptur och installation. Han väljer det uttryck som passar bäst för det ändamål han vill uppnå. Ett tema som har återkommit i flera arbeten är relationen mellan verklighet och fiktion och hur de påverkar varandra.

I serien Untitled landscapes (2005-2006) möter landskapsfotografiet måleriet. Det är subtila glidningar snarare än tydliga gester som blir meningsskapande när man som betraktare ska bestämma sig för vad det är man ser.
Förra våren inledde Olle Andersson ett samarbete med Landvetter flygplats. Då reklamljuslådorna i inrikeshallen annars skulle stå tomma visas bilder ur serien Untitled landscapes där.