Matilda Hagberg

Matilda Hagbergs, född 1977 i Nyköping, arbeten varierar både i teknik och i ämnesval. Hon arbetar med såväl text som fotografi, teckning och video. I flera av hennes senaste verk är texten central. Hon kombinerar gärna det visuella och det skrivna språket och låter dem krocka med varandra.

Matilda Hagbergs konstnärskap får mycket av sin näring ifrån personliga noteringar och observationer av samhället. Hennes verk baseras ofta på erfarenheter av hur fördomar, lustigheter och diskriminering ibland tycks vara svåra att skilja åt. Hagberg undersöker hur olika fristående händelser kan fogas samman till att bilda en fungerande enhet. Detta gäller exempelvis verken Så var det sagt, 2005 och Five days, 2005

En stark sammanhållande faktor är humor, både som skydd och som verktyg för undersökning och kritik. Humorn blir ett redskap med vars hjälp Hagberg tillåts att lyfta och exponera vår fåfänga, avundsjuka och trångsynthet såväl som vår förmåga till förståelse och respekt. Ironin och satiren är för Hagberg en konstnärlig metod för att undersöka, skärskåda och driva med dominerande föreställningar om hur vi bör leva och hur samhället bör vara. Samtidigt utmanar Hagbergs verk också ironins och satirens potential att både bekräfta en rådande ordning och att förändra den.

Verket Väntrum är en ljus- och ljudinstallation som dels är ett skulpturalt objekt, dels ett upplevelseverk.
Tack till Anders Börjesson för stöd och bygghjälp