Jan Pilgaard

Genomgående i Jan Pilgaards arbeten är att de leder till en punkt där tvivel tvingar betraktaren att orientera sig på nytt i en till synes bekant terräng. Hans verk löser upp gränserna mellan det fiktiva och det dokumentära. Genom att låta sina verk ta formen av performance eller aktion upplöser han också gränsen mellan skådespelare, konstnär och aktör. Verket Hundhypnose är till exempel en dokumentation av en performance där Pilgaard utanför ett stängsel nattetid spelade upp ett hypnosband för två vakthundar. Bägge hundarna somnade.

I videoverket Intermezzo har Jan Pilgaard arbetat med bekännelsen. Installationen bygger på två bildberättelser. I den första är kameran monterad på ett hustak och registrerar en flock måsar som cirklar runt en av byggnaderna. Den andra visar en interiör av en nedlagd järnvägsstation, där en grupp människor har samlats i en strikt uppställning med två paneler och en talare. Mannen som skall tala står med ryggen vänd mot betraktaren och riktar sig med sin bekännelse mot sina åskådare.

Intermezzo ställer en mängd frågor till betraktaren. Varför har den här gruppen människor samlats just här, vem har kallat till mötet? Det finns en tydlig underton av anklagelse och dom som löper genom hela arbetet. Jan Pilgaard är född 1973 i Holsterbro, Danmark.