Debora Elgeholm

Det narrativa berättandet är tydligt i Debora Elgeholms arbeten. Hennes berättarsätt ligger ofta nära traditionella filmer och dokumentärfilmer vilket gör att hon bygger upp en förväntan hos betraktaren – en förväntan som hon inte alltid infriar. Genom små förskjutningar skruvar hon till känslan i filmerna. Till exempel kan scenarierna bestå av sociala konstellationer där det råder en tyst överenskommelse som betraktaren av verket inte är invigd i. Elgeholm refererar ofta till handlingars eller föremåls symboliska värde och i flera videoverk använder hon sig av skådespelare för att iscensätta situationer där tystnad eller kommunikationssvårigheter är i fokus.

Flera av Elgeholms verk är karaktärsporträtt som behandlar frågor kring könsrelaterade normer i samhället. I andra verk, såsom till exempel installationen Dial (2005) framstår ensamhet och sökandet efter kontakt som ett tydligt tema. Genom att lyfta en telefonlur kan besökaren höra någon slå nummer efter nummer till olika personer. Antingen är det upptaget eller så går en telefonsvarare igång. Ingen svarar.

Filmen Måltiden bygger på en vardaglig situation där en grupp vänner eller bekanta äter middag. Det uppstår skiftningar i stämningen kring bordet och genom filmens tydliga iscensättning som liknar teaterns, friläggs individerna i förhållande till gruppen. Det sociala samspelet genom blickar, tal eller tystnad är påtagligt. Debora Elgeholm är född 1976, och uppvuxen i Leksand.

Medverkande i filmen är: Morgan Andersson, Johan Arn Lundberg, Caspar Behrendt, Karin de Frumerie, Anna Engberg, Oscar Ericsson, Anna Sanne Göransson, Anna-Carin Henricsson, Katarina Lundqvist, Petter Mollberg, Linda Sannum, Erik Sidung, Samuel Sjunnesson. Filmen är cirka 15 minuter lång.